Alle jongeren internationaal competent

Publicatiedatum: 19-04-2017 14:40
Tags:

Met die boodschap bepleit Nuffic een prominentere plek voor internationalisering in het curriculum in het primair en voortgezet onderwijs bij de Vaste Kamercommissie Onderwijs, die zich daar vandaag over buigt.

De Onderwijsraad stelde in het eindadvies Ons Onderwijs 2032 al vast dat het noodzakelijk is dat alle jongeren ‘internationaal competent’ worden. Dat is onmisbaar om te functioneren in de moderne samenleving en in de toekomstige arbeidsmarkt.

Verklein de kansenongelijkheid

Internationalisering moet volgens Nuffic niet worden gezien als extra vak of als iets dat alleen weggelegd is voor de ‘happy few’. Het moet een dimensie zijn in bestaande vakken en leergebieden die zo bijdraagt aan maatschappelijke- en persoonsvorming. Zo maakt je het bereikbaar voor iedereen en verklein je kansenongelijkheid. 

Taal, internationale en interculturele competenties

Nuffic pleit in haar bijdrage voor de curriculumherziening voor aandacht voor vreemde talen, internationale en interculturele kennis en vaardigheden in het onderwijssysteem. Dit vraagt om gericht lesmateriaal, geschoolde docenten, en goede begeleiding.

Scholen kunnen zich daarnaast specialiseren, bijvoorbeeld in de verdieping en verbreding van het vreemdetalenonderwijs, internationale leerinhouden, kennis van andere culturen en virtuele en fysieke samenwerking. 

Verbinding tussen sectoren

Het begint bij het curriculum in primair en voortgezet onderwijs, maar als het aan Nuffic ligt, krijgen leerlingen en studenten in elke fase van hun school- en studietijd de vaardigheden en de kennis mee die ze nodig hebben in een maatschappij die steeds internationaler wordt. Daartoe presenteerde Nuffic onlangs de onderwijsbrede agenda internationalisation for all.

Download de pdf: 

Internationalisation for all(649 kB)

Lees de volledige inbreng van Nuffic voor het Rondetafelgesprek over de curriculumherziening in het primair en voortgezet onderwijs. 

Lees ook de reactie van het Profielenberaad.


Laatste wijziging: 20-04-2017 15:43