Nieuws van Nuffic

Nuffic tekent contract voor nieuw programma kennisontwikkeling

gepubliceerd 31-07-2017 14:58

Nuffic en het ministerie van Buitenlandse Zaken hebben vandaag een contract getekend voor een nieuw kennisontwikkelingsprogramma (KOP).

Lees verder...

Nieuwe Neso-directeuren in Indonesië en Zuid-Afrika

gepubliceerd 27-07-2017 08:00

Nuffic Neso Indonesië en Nuffic Neso Zuid-Afrika krijgen elk een nieuwe regionaal directeur. Mervin Bakker geeft vanaf 1 augustus leiding aan het kantoor in Pretoria. Peter van Tuijl volgt hem in Jakarta op.

Lees verder...

Housing Hotline voor huisvestingsproblemen van internationale studenten

gepubliceerd 26-07-2017 11:16

Huisvesting is nog te vaak een probleem voor de ruim 112.000 internationale studenten in Nederland. De Landelijke Studentenvakbond en Erasmus Student Network lanceren daarom de Housing Hotline. Hier kunnen internationale studenten terecht met vragen en klachten over huisvesting tijdens hun verblijf in Nederland.

Lees verder...

Beurzen voor onderzoek in Duitsland

gepubliceerd 25-07-2017 06:34

Duitsland stelt beurzen beschikbaar voor onderzoek dat start in de eerste helft van 2018. Nederlandse afgestudeerden, promovendi en wetenschappelijke medewerkers kunnen zich aanmelden tot uiterlijk 31 augustus 2017.

Lees verder...

Nederlandse studenten verspreiden zich over de wereld

gepubliceerd 18-07-2017 14:00

Dit jaar is het 10 jaar geleden dat de eerste Nederlandse student naar het buitenland ging met meeneembare studiefinanciering. Met die regeling kunnen Nederlandse studenten een volledige bachelor of master volgen in het buitenland. Zij kunnen in veel gevallen gewoon studiefinanciering ontvangen of behouden. Ruim 10.000 studenten, ongeveer twee derde van alle Nederlanders die in het buitenland studeren, maken daar inmiddels jaarlijks gebruik van.

Lees verder...

Nuffic verwelkomt rapport KNAW

gepubliceerd 11-07-2017 09:44

De KNAW publiceerde vandaag het lang verwachte rapport “Nederlands en/of Engels? Taalkeuze met beleid in het Nederlands Hoger Onderwijs”. Minister Bussemaker verzocht de KNAW om een verkenning te doen naar taalbeleid op de Nederlandse hogeronderwijsinstellingen. Het rapport onderschrijft het belang van internationalisering en bevat diverse aanknopingspunten voor een weloverwogen keuze voor Engels als voertaal.

Lees verder...

Internationale techniekstudent blijft vaakst in Nederland

gepubliceerd 06-07-2017 13:04

Ruim 38% van de 1.455 internationale studenten natuur of techniek die in het studiejaar 2007/2008 afstudeerden, had in 2014 een baan in Nederland. Voor alle internationale afgestudeerden is dat 34%. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het CBS, op basis van onderzoek dat is uitgevoerd in opdracht van Nuffic.

Lees verder...

Gerichte aanbevelingen voor betere erkenningsprocedures

gepubliceerd 27-06-2017 11:51

Het zojuist verschenen FAIR-rapport bevat een aantal concrete aanbevelingen om erkenningsprocedures van buitenlandse studieresultaten sneller en transparanter te laten verlopen. Dat vergemakkelijkt de mobiliteit van studenten in Europa.

Lees verder...

Zomerspecial Transfer: Engels of Nederlands in het hoger onderwijs?

gepubliceerd 28-06-2017 09:46

In afwachting van het KNAW-advies over taalbeleid in het hoger onderwijs, brengt Transfer een zomerse special over de voors en tegens van opleidingen in het Engels.

Lees verder...

Scholieren debatteren met Frans Timmermans over Europa

gepubliceerd 26-06-2017 12:14

80 leerlingen van middelbare scholen uit Nederland, Duitsland, Turkije en Polen debatteren op 27 juni 2017 met Frans Timmermans van de Europese Commissie over de toekomst van Europa. Het debat met als thema ‘Jeugd verbindt Europa’ is via een livestream te volgen.

Lees verder...

Sino-Dutch jobshadowing programma in beeld

gepubliceerd 20-06-2017 09:01

Het Sino-Dutch Shadowing Programme blijkt een succes. Een aantal Chinese en Nederlandse mbo-scholen gingen over en weer bij elkaar op bezoek om meer begrip en kennis te krijgen van elkaars onderwijssystemen. Een net verschenen Engelstalige publicatie brengt onder meer de hoogtepunten en de lessons learned in beeld.

Lees verder...

Nu in magazine IO: tussenstand pilot tpo

gepubliceerd 16-06-2017 08:55

In de nieuwe editie van magazine IO lees je over de pilot tweetalig primair onderwijs (tpo). Daarnaast aandacht voor Brainportregio Eindhoven, waar primair en voortgezet onderwijs samenwerken met bedrijven en gemeente. En we rijden mee met de Mach-mit-Mobil van de Actiegroep Duits.

Lees verder...

Friedrich Poeschel (OESO): "Verspreid kennis en talent over het land"

Friedrich Poeschel (OESO): "Verspreid kennis en talent over het land"

gepubliceerd 15-06-2017 12:19

Het aantrekken en behouden van internationaal talent is van groot belang voor onze kenniseconomie. Friedrich Poeschel van de OESO onderzocht hoe Nederland dat nog beter kan aanpakken. “Neem meer stages in opleidingen op.”

Lees verder...

Feestelijke opening Nuffic Neso India tijdens handelsmissie

gepubliceerd 16-06-2017 07:58

Het nieuwe kantoor van Nuffic Neso India in het World Trade Center in Bangalore wordt op 20 juni officieel geopend tijdens de handelsmissie die deze week plaatsvindt. Neso India deelt de ruimte met een aantal instanties die Nederland promoten in India. Holland branding in Zuid-India krijgt daardoor een stevige impuls.

Lees verder...

Brexit zet mobiliteit op het spel

gepubliceerd 19-06-2017 07:40

Deze week beginnen de onderhandelingen over de Brexit. Voor het onderwijs staat daarbij heel wat op het spel. Tussen Nederland en het VK is veel mobiliteit van scholieren, studenten en docenten. En er zijn veel partnerschappen met Britse instellingen.

Lees verder...

‘Nauwere onderwijssamenwerking met VS is kansrijk’

gepubliceerd 16-06-2017 09:30

Nauwere onderwijssamenwerking met de VS is kansrijk en kan onze kenniseconomie versterken. Dat blijkt uit een verkenning die in opdracht van Nuffic en in nauwe samenwerking met het consulaat-generaal in New York is uitgevoerd.

Lees verder...

Wat is een diploma uit Syrië waard?

gepubliceerd 13-06-2017 13:12

Om goed en snel te kunnen integreren in Nederland is het belangrijk dat vluchtelingen weten wat hun diploma hier waard is, zodat ze zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt of op verdere studie. Nuffic en SBB waardeerden hiervoor in de eerste 5 maanden van dit jaar al 2.281 diploma’s, terwijl dat er over heel 2016 nog 3.600 waren.

Lees verder...

Minister belooft evaluatie Yantai-wet

gepubliceerd 09-06-2017 12:37

Ook de Eerste Kamer heeft de wet Bevordering internationalisering hoger onderwijs aangenomen. Demissionair minister Bussemaker beloofde de senatoren dat de wet, die het onder meer mogelijk maakt om een volledige Nederlandse opleiding aan te bieden in het buitenland, over 5 jaar wordt geëvalueerd.

Lees verder...

Help mee onze website te verbeteren

gepubliceerd 13-06-2017 14:23

Wij zijn continu bezig onze websites te verbeteren. Maar dat kunnen we alleen met jouw hulp. Doe daarom mee aan 2 kleine onderzoeken.

Lees verder...

Extra impuls voor internationalisering mbo

gepubliceerd 13-06-2017 13:32

De komende 2 jaar is er €300.000 beschikbaar om internationalisering in het mbo te verbreden en verdiepen. Het doel is om studenten vaker in contact te brengen met een internationale omgeving en om docenten in staat te stellen studenten daarbij te helpen en te enthousiasmeren.

Lees verder...

Laatste wijziging: 17-06-2016 07:49