Nieuwsberichten

Nieuwsberichten over internationalisering van de nieuwsredactie van Nuffic.

Minister: 'De S van VSNU had steviger tot uitdrukking moeten komen'

Minister: 'De S van VSNU had steviger tot uitdrukking moeten komen'

“Instellingen moet zich de kritische geluiden over internationalisering ook aantrekken. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat we draagvlak in de samenleving houden." Dat zegt minister Van Engelshoven in het zomernummer van Transfer dat volgende week verschijnt.

Lees verder...

Praat mee over moderne vreemde talen en burgerschap

Praat mee over moderne vreemde talen en burgerschap

gepubliceerd 18-06-2018 12:49

De ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben hun tweede werksessies afgerond, waarin ze zich buigen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. De tussenproducten die ze hebben ontwikkeld staan online. Tot 7 juli kan feedback worden gegeven. Praat mee over Nuffic-thema’s als Engels/moderne vreemde talen en Burgerschap.

Lees verder...

Verklein kloof internationalisering tussen voortgezet en hoger onderwijs

Verklein kloof internationalisering tussen voortgezet en hoger onderwijs

gepubliceerd 12-06-2018 13:16

Van de basisschool tot de universiteit. Internationalisering in het onderwijs is niet meer weg te denken. Toch lijkt de voortgang te haperen bij de overstap van middelbare school naar hoger onderwijs. Beide sectoren zijn niet goed op elkaar afgestemd als het gaat om internationalisering.

Lees verder...

Wet burgerschapsonderwijs wordt aangepast

gepubliceerd 11-06-2018 15:06

De huidige wet op het gebied van burgerschapsonderwijs is te onduidelijk. Veel scholen worstelen met de invulling van het vak. Nuffic geeft daarom diverse trainingen over burgerschapsonderwijs en verbindt dat met wereldburgerschap. Tot 3 juli is er een internetconsultatie over het wetsvoorstel en kan iedereen meepraten.

Lees verder...

Beurzen voor verbeteren International Classroom

gepubliceerd 11-06-2018 11:55

Het Comeniusprogramma, dat een impuls geeft aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs, stelt voor 2019 weer een aantal beurzen beschikbaar voor docenten en andere onderwijsprofessionals. Een van de 4 thema’s is de International Classroom.

Lees verder...

LinQ-label voor Carolus Borromeus

gepubliceerd 06-06-2018 09:49

Het Carolus Borromeus College uit Helmond heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in versterking van de vakken Duits en Frans. Op 24 mei werd deze moeite beloond door certificering met het LinQ-label.

Lees verder...

Nuffic positief over kabinetsvisie op internationalisering

gepubliceerd 04-06-2018 17:35

Nuffic is positief over de kabinetsvisie over internationalisering van het onderwijs. De brief die Minister van Engelshoven vandaag naar de Kamer stuurde, laat een genuanceerd perspectief zien op internationalisering in het mbo en het ho. Nuffic draagt graag bij aan realisatie van de doelstellingen van de minister.

Lees verder...

Erasmus na 2020

gepubliceerd 31-05-2018 15:12

Vanaf 2021 moeten 12 miljoen gebruik kunnen maken van het nieuwe Erasmusprogramma. Ook komen er meer mogelijkheden voor kansarme jongeren en mbo-studenten om internationale ervaring op te doen. 1,5 miljoen 18-jarigen mogen Europa gaan ontdekken per trein.

Lees verder...

Kwaliteitskeurmerken vvto-Engels

gepubliceerd 29-05-2018 15:11

In opdracht van het ministerie van OCW voert Nuffic een onderzoek uit naar de bekendheid en hanteerbaarheid van de kwaliteitskeurmerken vroeg vreemdetalenonderwijs-Engels. Vul nu onze enquête in.

Lees verder...

Internationale student mag meer uren werken

gepubliceerd 24-05-2018 11:28

Internationale studenten van buiten Europa mogen voortaan naast hun studie 16 uur per week werken. De norm was 10 uur per week. Ook de mogelijkheden om na de studie een stage te lopen, zijn verruimd.

Lees verder...

Onderwijs en internationale kennissamenwerking belangrijk in nieuw beleid voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

gepubliceerd 23-05-2018 15:17

Minister Sigrid Kaag voor (BuHa & OS) presenteerde afgelopen vrijdag haar nieuwe beleidsnota Investeren in Perspectief. Daarin kondigt ze aandacht voor (beroeps)onderwijs aan en sterkere inzet op kennisdiplomatie en internationale innovatiesamenwerking. Zo moeten kennisinstellingen beter betrokken worden bij de aanpak van wereldwijde maatschappelijke uitdagingen.

Lees verder...

Scheikundelokalen voor Syrische vluchtelingen

gepubliceerd 18-05-2018 15:55

Hoe creëer je een veilige omgeving waar kinderen die gevlucht zijn voor de oorlog onderwijs kunnen genieten? Dankzij het project HOPES, waar Nuffic één van de uitvoerders van is, openen dit najaar twee lokalen in vluchtelingenkampen in Libanon hun deuren voor Syrische meisjes. “We hebben een nieuwe generatie met opleiding nodig.”

Lees verder...

Voldoende opleidingen in het Nederlands

Voldoende opleidingen in het Nederlands

gepubliceerd 20-05-2018 10:06

Half mei presenteerden de Vereniging Hogescholen (VH) en de VSNU hun gezamenlijke internationaliseringsbeleid. Maar er zijn ook verschillen tussen beide sectoren. Marjolijn Brussaard, portefeuillehouder internationalisering bij VH, licht de uitgangspositie en ambities voor het hbo toe.

Lees verder...

Pieter Duisenberg: 'Onze koers is ambitieus'

Pieter Duisenberg: 'Onze koers is ambitieus'

gepubliceerd 20-05-2018 09:41

Wat staat universiteiten en hogescholen voor ogen met internationalisering? Pieter Duisenberg, voorzitter van de VSNU: “Wij hebben in onze gezamenlijke agenda een ambitie uitgesproken wat je met internationalisering kunt bereiken. Dat is veel meer dan aantallen internationale studenten.”

Lees verder...

'Homogene gemeenschappen zijn verleden tijd'

gepubliceerd 18-05-2018 14:15

Culturele diversiteit in de klas en (wereld)burgerschap zijn belangrijke, maar ook gevoelige thema’s in het onderwijs. Hoe ga je daar als docent, schoolleider, bestuurder of als lerarenopleider mee om? Nuffic biedt 3 nieuwe trainingen aan.

Lees verder...

Freddy Weima: ‘Internationaliseren hoort bij Nederland’

Freddy Weima: ‘Internationaliseren hoort bij Nederland’

gepubliceerd 18-05-2018 09:48

Het zijn roerige tijden voor internationaliseerders van ons onderwijs. In juni stuurt minister Van Engelshoven haar visiebrief naar de Tweede Kamer. Deze week presenteerden universiteiten en hogescholen hun internationaliseringsagenda.

Lees verder...

Nuffic informeert Tweede Kamer over internationalisering

Nuffic informeert Tweede Kamer over internationalisering

gepubliceerd 16-05-2018 20:51

‘Internationalisering in het onderwijs moet geen doel zijn op zich, maar is heel goed voor onderwijs, arbeidsmarkt en internationale betrekkingen.’ Freddy Weima, directeur van Nuffic, mocht op 16 mei aanschuiven bij de vaste Tweede Kamercommissie Onderwijs om te vertellen over de kansen en uitdagingen van internationalisering.

Lees verder...

Nuffic zeer te spreken over internationaliseringsagenda VH en VSNU

gepubliceerd 14-05-2018 15:27

Internationalisering van het hoger onderwijs biedt veel kansen. Maar dat vraagt wel om zorgvuldig beleid met kwaliteit en toegankelijkheid als uitgangspunten.

Lees verder...

Europese Commissie wil budget Erasmus+ verdubbelen

gepubliceerd 08-05-2018 15:40

De Europese Commissie wil het budget voor het uitwisselingsprogramma Erasmus+ verdubbelen naar 30 miljard euro. Daarmee groeit het 30 jaar oude Erasmus+ het hardst van alle EU-programma’s.

Lees verder...

Studiebeurzen voor Polen, Japan en Israël

gepubliceerd 08-05-2018 13:56

Wil jij een tijdje in een ander land studeren? Het Cultureel Verdrag-beurzenprogramma stelt een aantal studiebeurzen beschikbaar voor Polen, Japan en Israël. De mogelijkheden variëren: zomerbeurzen, masterbeurzen, PhD- en andere onderzoeksbeurzen.

Lees verder...

Laatste wijziging: 24-10-2017 11:52