Nieuwsberichten

Nieuwsberichten over internationalisering van de nieuwsredactie van Nuffic.

‘Een slimme overheid investeert in nieuwkomers’

gepubliceerd 05-07-2018 14:19

Veel vluchtelingen die in Nederland zijn missen een diploma waarmee ze de arbeidsmarkt op kunnen en krijgen moeilijk toegang tot het middelbaar beroepsonderwijs en het hoger onderwijs. De inburgering beperkt zich tot ‘basale’ taallessen en oriëntatie op de arbeidsmarkt en sluit niet aan bij opleidingstrajecten, met als gevolg dat studenten niet verder kunnen. Daarom moet de overheid dringend maatregelen nemen om dit knelpunt op te lossen en dit kan niet wachten totdat de nieuwe inburgeringswet is goedgekeurd. Dit hebben zes (koepel-) organisaties in het onderwijsveld, waaronder Nuffic, in een brief aan minister Van Engelshoven van OCW en minister Koolmees van SZW geschreven.

Lees verder...

Kroaten hebben geen werkvergunning meer nodig

gepubliceerd 05-07-2018 13:17

Vanaf 1 juli 2018 mogen Kroaten, net als alle andere EU-burgers, in Nederland werken. Een werkvergunning voor een bijbaan, stage of baan is dan niet meer nodig. Ook staat het Kroaten vanaf die datum vrij om als zelfstandige aan de slag te gaan.

Lees verder...

Raad van Advies Orange Knowledge bijeen

Raad van Advies Orange Knowledge bijeen

gepubliceerd 03-07-2018 10:40

Op maandag 2 juli 2018 kwam de Raad van Advies van het nieuwe Orange Knowledge programma voor het eerst bij elkaar op het kantoor van Nuffic in Den Haag. Het bestuur, bestaande uit zeven Nederlandse en internationale leden uit het onderwijs- en ontwikkelingsveld, wordt voorgezeten door mevrouw Jet Bussemaker, voormalig Nederlands minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.

Lees verder...

Nuffic stopt met vakblad Transfer

Nuffic stopt met vakblad Transfer

gepubliceerd 27-06-2018 15:16

Per 2019 stopt Nuffic met het produceren en uitgeven van het vakblad Transfer. Na het onderzoeken van een aantal scenario’s heeft de organisatie besloten te kiezen om de verdiepende verhalen uit het blad nu vooral online te verspreiden.

Lees verder...

'Twee studenten op een kamer kan woningnood verzachten’

gepubliceerd 21-06-2018 14:02

Scheidend Kences-directeur Ardin Mourik maakt zich zorgen over het woningtekort voor het groeiende aantal internationale studenten. “We moeten bijbouwen en creatiever gaan denken. Twee studenten op een kamer bijvoorbeeld.”

Lees verder...

'Internationalisering mbo moet meer aandacht krijgen'

Het belang van internationalisering voor het mbo is tot nu toe onderbelicht gebleven, vindt minister Van Engelshoven. Daarom stelt zij in haar visiebrief een aantal concrete maatregelen voor om internationalisering te bevorderen zoals een stijging van het aantal mbo'ers dat naar het buitenland gaat. Van 7 naar 10% in de komende 5 jaar.

Lees verder...

Doe mee aan de Week van de Internationale Student

Doe mee aan de Week van de Internationale Student

gepubliceerd 19-06-2018 16:25

De Week van de Internationale Student vindt dit jaar van 12 tot 18 november plaats. Dan wordt weer eens extra duidelijk hoe belangrijk buitenlands talent voor ons land is. Nuffic roept hogescholen en universiteiten op om hun activiteiten voor internationale studenten zoveel mogelijk rond deze week te organiseren.

Lees verder...

Ontdek de wereld met Globitrotter

gepubliceerd 19-06-2018 11:05

Het is een snikhete dag in Bangkok. Een bezoek aan de Wat Arun tempel staat op het programma. Wat trek je aan? Met het bordspel Globitrotter reizen leerlingen en studenten de wereld rond en gaan ze aan de slag met interculturele vaardigheden. “Het voelt niet als leren, maar mijn leerlingen steken er een hoop van op”, zegt docent Haitske van de Sande.

Lees verder...

‘Internationalisering is meer dan alleen mobiliteit en taal’

‘Internationalisering is meer dan alleen mobiliteit en taal’

gepubliceerd 22-06-2018 13:37

‘Internationalisering is meer dan alleen mobiliteit en taal’. Zo begon minister Ingrid van Engelshoven (OCW) haar repliek op de vragen van de Tweede Kamerleden in het algemeen overleg over internationalisering van het onderwijs op 21 juni.

Lees verder...

Think global – act local: pleidooi voor anders internationaliseren

Think global – act local: pleidooi voor anders internationaliseren

gepubliceerd 22-06-2018 10:56

Internationalisering is aan het veranderen: en dat is ook nodig. Dat werd vaak benadrukt tijdens het symposium ‘Leadership in Internationalisation of Higher Education’, op 13 juni in Den Haag. Vooraanstaande sprekers waren daar bijeen voor het afscheid van Susana Menéndez van de Haagse Hogeschool.

Lees verder...

Minister: 'Instellingen moeten zich kritiek op internationalisering aantrekken'

Minister: 'Instellingen moeten zich kritiek op internationalisering aantrekken'

“Instellingen moeten zich de kritische geluiden over internationalisering ook aantrekken. Zij moeten hun verantwoordelijkheid nemen om te zorgen dat we draagvlak in de samenleving houden." Dat zegt minister Van Engelshoven in het zomernummer van Transfer dat deze week verschijnt.

Lees verder...

Praat mee over moderne vreemde talen en burgerschap

Praat mee over moderne vreemde talen en burgerschap

gepubliceerd 18-06-2018 12:49

De ontwikkelteams van Curriculum.nu hebben hun tweede werksessies afgerond, waarin ze zich buigen over de vraag wat leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. De tussenproducten die ze hebben ontwikkeld staan online. Tot 7 juli kan feedback worden gegeven. Praat mee over Nuffic-thema’s als Engels/moderne vreemde talen en Burgerschap.

Lees verder...

Verklein kloof internationalisering tussen voortgezet en hoger onderwijs

Verklein kloof internationalisering tussen voortgezet en hoger onderwijs

gepubliceerd 12-06-2018 13:16

Van de basisschool tot de universiteit. Internationalisering in het onderwijs is niet meer weg te denken. Toch lijkt de voortgang te haperen bij de overstap van middelbare school naar hoger onderwijs. Beide sectoren zijn niet goed op elkaar afgestemd als het gaat om internationalisering.

Lees verder...

Wet burgerschapsonderwijs wordt aangepast

gepubliceerd 11-06-2018 15:06

De huidige wet op het gebied van burgerschapsonderwijs is te onduidelijk. Veel scholen worstelen met de invulling van het vak. Nuffic geeft daarom diverse trainingen over burgerschapsonderwijs en verbindt dat met wereldburgerschap. Tot 3 juli is er een internetconsultatie over het wetsvoorstel en kan iedereen meepraten.

Lees verder...

Beurzen voor verbeteren International Classroom

gepubliceerd 11-06-2018 11:55

Het Comeniusprogramma, dat een impuls geeft aan onderwijsvernieuwing en verbetering in het hoger onderwijs, stelt voor 2019 weer een aantal beurzen beschikbaar voor docenten en andere onderwijsprofessionals. Een van de 4 thema’s is de International Classroom.

Lees verder...

LinQ-label voor Carolus Borromeus

gepubliceerd 06-06-2018 09:49

Het Carolus Borromeus College uit Helmond heeft de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in versterking van de vakken Duits en Frans. Op 24 mei werd deze moeite beloond door certificering met het LinQ-label.

Lees verder...

Nuffic positief over kabinetsvisie op internationalisering

gepubliceerd 04-06-2018 17:35

Nuffic is positief over de kabinetsvisie over internationalisering van het onderwijs. De brief die Minister van Engelshoven vandaag naar de Kamer stuurde, laat een genuanceerd perspectief zien op internationalisering in het mbo en het ho. Nuffic draagt graag bij aan realisatie van de doelstellingen van de minister.

Lees verder...

Erasmus na 2020

gepubliceerd 31-05-2018 15:12

Vanaf 2021 moeten 12 miljoen gebruik kunnen maken van het nieuwe Erasmusprogramma. Ook komen er meer mogelijkheden voor kansarme jongeren en mbo-studenten om internationale ervaring op te doen. 1,5 miljoen 18-jarigen mogen Europa gaan ontdekken per trein.

Lees verder...

Kwaliteitskeurmerken vvto-Engels

gepubliceerd 29-05-2018 15:11

In opdracht van het ministerie van OCW voert Nuffic een onderzoek uit naar de bekendheid en hanteerbaarheid van de kwaliteitskeurmerken vroeg vreemdetalenonderwijs-Engels. Vul nu onze enquête in.

Lees verder...

Internationale student mag meer uren werken

gepubliceerd 24-05-2018 11:28

Internationale studenten van buiten Europa mogen voortaan naast hun studie 16 uur per week werken. De norm was 10 uur per week. Ook de mogelijkheden om na de studie een stage te lopen, zijn verruimd.

Lees verder...

Laatste wijziging: 24-10-2017 11:52