Nuffic informeert Tweede Kamer over internationalisering

‘Internationalisering in het onderwijs moet geen doel zijn op zich, maar is heel goed voor onderwijs, arbeidsmarkt en internationale betrekkingen.’ Freddy Weima, directeur van Nuffic.

Op 16 mei mocht Weima aanschuiven bij de vaste Tweede Kamercommissie Onderwijs om te vertellen over de kansen en uitdagingen van internationalisering.

Begin juni komt minister van Engelshoven met haar visie over internationalisering naar buiten. Eerder deze week deelden de VSNU en Vereniging Hogescholen hun visie. Internationalisering in het onderwijs staat dan ook hoog op de agenda van media en politiek. “De nadruk in het huidige debat ligt echter te veel op buitenlandse studenten die hier in Nederland komen studeren”, begon Weima zijn verhaal in de Kamer. “Internationalisering gaat veel verder dan alleen hoger onderwijs en inkomende mobiliteit.”

Internationalisering in Nederland

Hij wijst op internationalisation at home, -zoals Engelstalige studieonderdelen, internationale onderwerpen in het curriculum en internationale projecten, maar ook op uitgaande mobiliteit, Nederlandse studenten die in het buitenland studeren. Ook krijgt internationalisering in primair en voortgezet onderwijs en mbo steeds grotere rol. Weima: “Het is heel belangrijk dat het beroepsonderwijs hierop inspeelt. Sectoren als groen, toerisme en techniek krijgen steeds meer te maken met internationale aspecten.”

Ook kan internationalisering leiden tot meer wederzijds begrip tussen culturen, zoals met landen als Rusland en Turkije, waar moeizame diplomatieke relaties spelen. Maar internationalisering moet geen doel op zich zijn, stelt Weima. “Dat het goed is voor moge duidelijk zijn. Ik hoop dat de Tweede Kamer zich bewust is van deze breedte en zodoende streeft naar een brede visie op toekomst erop.”

Uitdagingen

Wel benadrukte Weima dat we goed moeten kijken naar de uitdagingen die er ook liggen bij internationalisering. Hij noemde de druk op bekostiging van onderwijsinstellingen, de discussie over Engelstalige opleidingen en de problemen van huisvesting van studenten in de steden. “We moeten daar gezamenlijk zorgvuldig naar kijken”, stelde Weima. “De VSNU en Vereniging Hogescholen hebben daarvoor in hun Internationaliseringsagenda goede voorstellen voor gedaan. Wel hadden ze nog meer de nadruk mogelijk leggen op verbeterde samenwerking tussen hoger onderwijsinstellingen onderling.”

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

Freddy Weima: ‘Internationaliseren hoort bij Nederland’

18 mei 2018
Het zijn roerige tijden voor internationaliseerders van ons onderwijs. In juni stuurt minister Van Engelshoven haar visiebrief naar de Tweede Kamer.

Studentenconferentie Teacher in Europe

8 mei 2019 van 09:00 tot 17:00
Katholieke Pabo Zwolle en de Pabo van Hogeschool Viaa, Zwolle
Een 3-daagse studentenconferentie over internationalisering, speciaal voor aankomende leraren.