NHL Stenden Hogeschool winnaar Europees Talenlabel 2021

Met de Nederlands-Duitse lesmethode Digi+ heeft NHL Stenden Hogeschool het Europees Talenlabel 2021 in de wacht gesleept. Digi+ bevordert de taalvaardigheid van 8 tot 10-jarigen aan beide kanten van de grens.
Talenlabel Digi+

De uitreiking vond plaats op vrijdag 26 november tijdens het online Congres Levende Talen. Met het Europees Talenlabel is een hoofdprijs van € 5.000 gemoeid.

De jury prijst Digi+ vanwege de ‘zeer rijke, mooi vormgegeven multimodale leeromgeving’, waarin leerlingen op ‘uitnodigende en afwisselende wijze’ leren over een buurtaal, buurcultuur en zaakvakthema’s. “Bovendien bevordert Digi+ de digitale geletterdheid van leerlingen”, aldus de jury.

Tekst gaat verder onder foto.

Uitreiking Talenlabel 2021

Woordzoekers

Digi+ is een initiatief van het lectoraat Meertaligheid & Geletterdheid van de NHL Stenden Hogeschool (locatie Emmen), in samenwerking met het Institut für Niederländische Philologie van de WWU Münster. De methode kwam tot stand met een INTERREG V-A subsidie van Arbeidsmarkt Noord.

Het lesmateriaal van Digi+ is te lezen én te beluisteren. Twee virtuele figuurtjes, de Nederlandse Lieke en de Duitse Max, begeleiden leerlingen tijdens het werken aan opdrachten zoals woordzoekers, memoryspelletjes en experimenten. Tevens faciliteert het platform samenwerking en uitwisseling tussen leerlingen in beide landen. Het materiaal is afgestemd op beide nationale curricula en kan lesboek-vervangend worden ingezet.

Grensgebied

“Buurtaalonderwijs is niet altijd even hip”, zegt een blij verraste projectleider Mirjam Günther (foto). “We leven hier in een grensgebied, maar toch is de taalvaardigheid over en weer niet optimaal. Met Digi+ maken we leerlingen in het basisonderwijs op speelse wijze bekend met wat eigenlijk heel dichtbij is.”

Mirjam Günther

De initiatiefnemers constateerden dat de bekendheid met elkaars talen in de grensregio afneemt. “Vroeger kreeg je de Duitse taal hier nog wel mee, nu is dat verdreven door Engels en zelfs Spaans. Een paar kilometer bij de grens vandaan spreekt men de andere taal al niet meer. De grens lijkt steeds meer een muur te worden. Dat is jammer, want een grensregio is een speciaal gebied. Je zit tussen twee culturen in. Je kunt de regio over de grens zien als verlengstuk van Nederland.”

Met Digi+ willen Mirjam en haar collega’s Nederlandse en Duitse kinderen er meer bewust van maken dat ze in een grensregio opgroeien.

Pilot

Na ruim een jaar voorbereiding werd Digi+ als pilot in 2020 op drie scholen geïntroduceerd; één Nederlandse basisschool (groep 5-6) en twee Duitse (klas 3-4). De methode bevat een breed scala aan online en offline werkvormen, op basis van Content & Language Integrated Learning (CLIL). Hierbij worden zaakvakken gecombineerd met taalonderwijs.

“Vroeger kreeg je de Duitse taal nog wel mee. Nu spreekt men een paar kilometer bij de grens vandaan de andere taal al niet meer.”

Digi+ is dan ook geen ‘taalles’, benadrukt Mirjam. “De methode bestaat uit twee thema’s, natuur en geschiedenis, en sluit aan bij de kerndoelen. Leerlingen maken bijvoorbeeld kennis met de verschillende soorten broden en worsten in de twee landen. Ze krijgen veel info aangereikt, maar moeten ook zelf dingen uitzoeken. Naast CLIL is onderzoekend leren een belangrijk uitgangspunt van Digi+.”

Leerlingen zijn positief over Digi+, vooral vanwege de afwisselende opdrachten en de combinatie van tekst, video en onderzoek. De mogelijkheid om scores te halen, werkt extra motiverend. “Het interessante is dat leerlingen in eerste instantie een beetje in de war raken, maar gaandeweg het werken met Digi+ herkennen ze de overeenkomsten tussen de twee talen. Beide talen kennen een groot verwantschap en zijn onderling goed verstaanbaar. Hierdoor ontwikkelt de receptieve meertaligheid van de leerlingen, ook wel ‘luistertaal’ genoemd, zich heel snel.”

Niet alleen won Digi+ de juryprijs, de lesmethode kreeg ook de publieksprijs (€1.250) toegekend, voor Mirjam stiekem een nog grotere erkenning dan de hoofdprijs.

“De publieksprijs vind ik heel belangrijk, want dat zijn de stemmen van de mensen die er uiteindelijk mee moeten werken. Het prijzengeld steken we onder andere in verdere promotie. Onze droom is dat nog veel meer scholen in grensregio’s Digi+ gaan gebruiken. Kinderen hoeven echt niet meteen vloeiend Duits te spreken, maar als ze zich meer bewust worden van hun buurland is er al veel gewonnen.”

Scholen kunnen Digi+ gratis gebruiken. Ook met Digi+ aan de slag? Neem contact op met Mirjam.

Overige winnaars Talenlabel

De tweede prijs (€2.000) gaat ook naar NHL Stenden Hogeschool, locatie Leeuwarden, samen met Mercator Europees Kenniscentrum. Zij ontwikkelden de Virtual Language app, ter bevordering van gelijke kansen voor meertalige leerlingen op de basisschool. PraktiTrans van Wachstumsregion Ems-Achse won de derde prijs (€1.000). PraktiTrans is een divers online aanbod om mensen van alle leeftijden te laten kennismaken met de taal en cultuur van het buurland. Lees meer over alle winnaars.

Over het Europees Talenlabel

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, twee andere EU-talen. Vanuit deze gedachtegang is het Europees Talenlabel ontstaan; een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.