'Maak Engels in basisonderwijs minder vrijblijvend'

Duidelijke eindtermen en een stevige plek voor het vak Engels in het basisonderwijs. Dat vindt de ontwikkelgroep Engels/Moderne vreemde talen belangrijk, blijkt uit de conceptvisie.

Basisschooldirecteur Dennis de Kruif legt uit waarom. Onder de vlag 'curriculum.nu' praten 125 leerkrachten en 18 schoolleiders - 'ontwikkelteams' - over het onderwijs van de toekomst. Voor 9 leergebieden buigen zij zich over de vraag wat leerlingen in het basis en voortgezet onderwijs moeten kennen en kunnen. Een leergebied dat belangrijk is voor internationalisering, is dat van Engels/Moderne vreemde talen.

Een doorlopende leerlijn voor het vak Engels is voor Dennis de Kruif, directeur van de Van Rijckevorselschool (basisonderwijs), de belangrijkste drijfveer om deel te nemen aan de ontwikkelgroep. Hij discussieerde en brainstormde in maart 3 dagen lang over de conceptvisie met 17 collega’s uit het primair en voortgezet onderwijs. Dat resulteerde eind maart in een conceptvisie.

Conceptversie, procesverslag en consultatievragen Engels/Moderne vreemde talen

Laagste niveau

De Kruif werkt 13 jaar in het onderwijs. Eerst als leerkracht van groep 8, de laatste 2 jaar als directeur. “Ik werk op een EarlyBird-school, waar kinderen vanaf groep 1 Engels krijgen. Na 8 jaar kunnen ze redelijk Engels spreken. Maar als ze naar de brugklas gaan, komen ze ook met kinderen in de klas die nauwelijks Engels hebben gehad. Meestal wordt dan ingestoken op het laagste niveau.”

Duidelijkere eindtermen en een stevige plek in het curriculum helpen bij een betere aansluiting, vindt de ontwikkelgroep. Engels in het basisonderwijs (Eibo) is sinds 1986 vanaf groep 7 verplicht. Het aantal uren dat aan Engels besteed moet worden is niet wettelijk vastgelegd en scholen zijn vrij in de wijze waarop ze het aanbod van Engels invullen.

Doorlopende leerlijn

Voor De Kruif is het een cruciale vraag hoe je de kinderen bedient die al redelijk goed Engels kunnen. “Het zou heel goed zijn als je kinderen op hun eigen niveau kunt lesgeven zodat er een doorlopende leerlijn ontstaat. We denken erover na hoe we dat kunnen realiseren en laten ons informeren door experts en allerlei andere mensen. Op onze school besteden we 90 minuten per week aan Engels. Maar op andere basisscholen is het in totaal maar enkele uren.”

“Als we het echt belangrijk vinden dat kinderen wereldburgers worden, moet Engels op de basisschool minder vrijblijvend worden”, stelt De Kruif. “Dan zullen scholen keuzes moeten maken want ze krijgen al zoveel op hun bordje”.

Meer spreekvaardigheid

Een andere verandering ten opzichte van het huidige beleid is de aandacht voor meer spreekvaardigheid bij de moderne vreemde talen in het voortgezet onderwijs, waar de ontwikkelgroep voor pleit. “De interactie met andere leerlingen en mensen is voor ons een belangrijk uitgangspunt. Gesprekken voeren vinden wij het allerbelangrijkste. Taal zien we als een cultuurdrager en als een middel, niet als doel op zich.”

De Kruif ervaart curriculum.nu als een mooi en waardevol initiatief. “Het is voor het eerst dat het werkveld zich over de toekomst van het onderwijs mag buigen. Het onderwijs is van ons allemaal dus ik vind heel goed dat zo veel mensen zich erover kunnen uitspreken. Het is ook winst dat leerkrachteen en schoolleiders uit het primair en voortgezet onderwijs nu met elkaar in gesprek gaan. Iedereen, die dat wil, kan er nog zijn zegje over doen want niets staat nog vast.”

Feedback geven

Tot 25 april 9.00 uur kan er feedback worden gegeven op de conceptvisie. Aan de hand van deze feedback wordt de conceptvisie doorontwikkeld. Meer weten over curriculum.nu? In onderstaand stroomschema staan het hele proces en alle stappen beschreven.

Curriculum.nu Roadmap

Internationalisering in het onderwijs raakt op stoom

31 januari 2019
Het opdoen van een internationale ervaring in het onderwijs wordt steeds gebruikelijker, blijkt uit de nieuwe publicatie Internationalisering in Beeld.

Prijzen voor digitale samenwerking Europese leerlingen

10 oktober 2018
Op 10 oktober reikten we prijzen uit aan de drie beste internationale eTwinningprojecten van het afgelopen schooljaar. In drie categorieën: primair, voortgezet en beroepsonderwijs.

Conferentie Buurtaal - Konferenz Nachbarsprache

26 maart 2019 van 09:00 tot 18:00
Schip Graaf van Bylant bij Rederij Witjes, Tolkamer
Wil je meer weten over buurtalen, internationalisering en burgerschap? En hoe je dit kunt implementeren op je school? Vaar dan met ons mee op de Dag van de Duitse taal.