Lidstaten pleiten voor uitbreiding Erasmus+

Studenten krijgen meer mogelijkheden om in andere EU-landen te studeren. Rond 2024 moet er een netwerk van zo’n 20 Europese universiteiten zijn.

Dat moet het mogelijk maken dat studenten een diploma halen door studies in meerdere EU-landen te combineren. Een versterkt en uitgebreid Erasmusprogramma moet daaraan bijdragen.

De Europese regeringsleiders, verenigd in de Europese Raad, hebben op 14 december op een top in Brussel hun zegen gegeven aan dit voorstel uit de koker van de Franse president Macron.

Wederzijdse erkenning diploma’s

Meer uitwisseling en mobiliteit onder Europese jongeren is een van de prioriteiten voor Europese samenwerking op het gebied van onderwijs en cultuur. Dat kan worden bereikt door een versterkt, meer inclusief en uitgebreid Erasmusprogramma. De Europese Raad vindt ook dat de wederzijdse erkenning van diploma’s in het hoger en voortgezet onderwijs meer gepromoot moet worden.

Europese studentenkaart

Naast het vergroten van de mobiliteit, moet ook de deelname aan culturele en onderwijsactiviteiten van Europese jongeren gestimuleerd worden. Om dat makkelijker te maken, komt er een Europese studentenkaart. De lidstaten pleiten ook voor verbetering van de taalvaardigheid, zodat meer jongeren ten minste 2 Europese talen spreken naast hun moedertaal.

De Europese Raad benadrukt dat onderwijs en cultuur de verantwoordelijkheid blijft van de lidstaten, maar dat met Europese samenwerking veel bereikt kan worden.

European Council meeting (14 December 2017) – Conclusions

Erasmus na 2020

31 mei 2018
Vanaf 2021 moeten 12 miljoen mensen gebruik kunnen maken van het Erasmusprogramma. Kansarme jongeren en mbo-studenten krijgen meer mogelijkheden om internationale ervaring op te doen.

Studiebeurzen voor Polen, Japan en Israël

8 mei 2018
Wil jij een tijdje in een ander land studeren? Het Cultureel Verdrag-beurzenprogramma stelt een aantal studiebeurzen beschikbaar voor Polen, Japan en Israël.