"Komende generaties moeten vreemde talen beter spreken dan ik"

De tijden van ‘woordjes stampen’ zijn voorbij. "Wie anderen vreemde talen wil bijbrengen, moet een creatieve benadering aan de dag leggen", zegt Jelle Kaldewaij, juryvoorzitter Europees Talenlabel 2019.
Geschreven door Jeroen Langelaar

Het Europees Talenlabel is een prijs die elk jaar nieuwe aanpakken in het vreemdetalenonderwijs in de schijnwerpers zet. Wie wil meedingen naar de hoofdprijs van € 5.000 heeft nog t/m 30 september om zijn project aan te melden. Nuffic Actueel sprak met juryvoorzitter dr. Jelle Kaldewaij over wat hem van voorgaande edities is bijgebleven.

De prijs, die jaarlijks wordt in elk deelnemend land wordt uitgereikt, beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs en het verspreiden ‘good practices’, zodat anderen er hun voordeel mee kunnen doen. Dit jaar luidt het thema: ‘Samen sterk: taal en inclusie.’

Inzendingen van afgeronde projecten worden beoordeeld door een jury, onder leiding van Jelle Kaldewaij, directeur van het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO). De jury weegt de inzendingen onder meer op originaliteit, kwaliteit en overdraagbaarheid. Elk jaar worden zo’n zes tot acht projecten genomineerd. De bedenkers ervan mogen die ‘pitchen’ tijdens de studiedag Levende Talen op 1 november in Utrecht. Naast drie juryprijzen is er ook een publieksprijs.

Waarom is het Europees Talenlabel belangrijk?

“De opzet van het Europees Talenlabel nodigt echt uit om met innovatieve projecten te komen. Het is waardevol om die eens per jaar in het zonnetje te zetten. Dat genomineerden hun project op de studiedag Levende Talen mogen presenteren, helpt enorm. Bezoekers doen ideeën op voor hun eigen organisatie of instelling. Dat is het doel: kennis en ideeën delen, anderen inspireren.”

Aan welk project bewaar je goede herinneringen?

“Er zijn in de loop der jaren vele bijzondere projecten voorbijgekomen. Zo was er een school die constateerde dat je wel met leerlingen naar het buitenland kunt gaan, maar dat ze aldaar vervolgens bijna geen anderstaligen spreken. Deze school had een opdracht gekoppeld aan de schoolreis naar Duitsland: leerlingen moesten op straat interviews houden.”

“Een andere bijzondere inzending kwam van het ministerie van Defensie. Die had een methode ontwikkeld om militairen die naar Afghanistan worden uitgezonden mondelinge taalvaardigheid van het Afghaans bij te brengen. Schrijven en lezen werden overgeslagen. Binnen mum van tijd spraken deelnemers een aardig woordje Afghaans. Er zijn ook projecten geweest waarbij het effect moeilijker meetbaar was, maar waarbij wel ‘out of the box’ werd gedacht, zoals het project Dansje Taal van een dansgezelschap uit Maastricht. Die groep had bedacht om kinderen al dansend te taal te leren spreken.”

Het Europees Talenlabel spreekt dus een brede doelgroep aan?

“Er is een open inschrijving, iedereen mag zich aanmelden. Al komen de meeste aanmeldingen wel uit het reguliere onderwijs. Vreemde talen worden ook in het basisonderwijs omarmd, dat is mooi om te zien. Zo wordt er vroeger begonnen met taalonderwijs. Hoewel uit onderzoek niet direct blijkt dat scholieren daardoor een taal sneller leren, bevordert het zeker het enthousiasme om vreemde talen te leren.”

Ben je te spreken over het vreemdetalenonderwijs dat je zelf hebt genoten?

“Haha, helemaal niet! Dan hebben we het over de jaren zestig. Ook toen waren Frans, Duits en Engels verplicht, maar de lessen beperkten zich tot lezen en schrijven. Dat was het enige. Frans spréken konden we zeker niet. Mijn eigen ervaringen op dat vlak vormen dan ook een motivatie voor mij als juryvoorzitter. Komende generaties moeten vreemde talen beter beheersen dan ikzelf!”

Europees Talenlabel 2019: voor wie?

  • Alle onderwijsinstellingen in primair, voortgezet, hoger onderwijs en mbo
  • Het bedrijfsleven en de talensector
  • Overheden
  • Musea
  • Media
  • Ziekenhuizen, gevangenissen en andere maatschappelijke organisaties

Schrijf je in voor 30 september!

Inschrijven is mogelijk tot en met 30 september 2019.

De genomineerden krijgen halverwege oktober een uitnodiging voor het presenteren van hun project tijdens die studiedag Levende Talen op 1 november 2019 in Utrecht.

Lees meer over het Europees Talenlabel.