Investering in studentenhuisvesting al jaren nodig

Er is al jarenlang een tekort aan studentenwoningen. Door de pandemie is er een acuut probleem ontstaan.
Studenten Hogeschool Utrecht

Enerzijds is de belangstelling onder internationale studenten om in Nederland te komen studeren groot. De groep die hun studie online vanuit het thuisland begon, vervolgt hun studie hier nu fysiek. Daarnaast heeft de pandemie veroorzaakt dat Nederlandse studenten later dan gepland naar het buitenland gaan. We zien dat deze plannen steeds meer worden hervat, nu er weer meer kan.

Internationale ervaring hard nodig

De internationale ervaring die studenten opdoen in een international classroom is van ongekende waarde. Voor henzelf, maar ook voor de bedrijven en organisaties waar deze mensen terechtkomen. Interculturele vaardigheden en een brede blik op te wereld zijn basisvaardigheden die jonge mensen tegenwoordig nodig hebben om te concurreren op de arbeidsmarkt.

Daarnaast wordt de Nederlandse kenniseconomie versterkt doordat een deel van de internationale alumni hier na afstuderen blijft om te werken. Dit is van belang voor krimpregio's en sectoren met een tekort aan arbeidskrachten.

Oproep kortetermijnoplossing

Voor de ontwikkeling van de studenten en het behoud van de kwaliteit van het onderwijs ondersteunen we de oproep van Kences om te komen tot kortetermijnoplossingen.

Nuffic is medeondertekenaar van het Landelijk Actieplan Studentenhuisvesting 2018-2020. Wij zetten ons in voor het versterken van de informatiepositie van internationale studenten en leveren als kennis- en expertisecentrum een bijdrage aan de jaarlijkse Monitor Studentenhuisvesting. Ook in de toekomst blijven wij ons hiervoor inzetten.