Internationalisering op de pabo krijgt vaart met eTwinning

Met een internationaal eTwinning-project op de pabo oefenen studenten met hybride lesgeven en kunnen ze werken aan burgerschapscompetenties, vindt Bert Kuiper, coördinator bij hogeschool VIAA. Ontdek hoe hij dit heeft aangepakt.
Portretfoto van student

eTwinning voor leraren van de toekomst

Via eTwinning kunnen leraren in alle sectoren contact leggen met collega’s in het buitenland en samen een project opzetten: voor elk vak, thema of taal. Meer dan een miljoen leraren uit verschillende Europese landen doen al mee. Sinds een paar jaar kunnen ook docenten en studenten van lerarenopleidingen gebruik maken van het platform.

Bert Kuiper, coördinator op hogeschool VIAA, heeft internationalisering in zijn portefeuille en is enthousiast vanaf het begin. “Als je leraren van de toekomst nu al leert om internationale ervaring op te doen, nemen ze dat mee als ze zelf voor de klas staan. Ik vind dat belangrijk, zeker in deze tijd waarin mensen tegenover elkaar staan. Mijn drive is om jongeren mee te geven niet in wij-zij-denken te vervallen, maar juist om met de ander in gesprek te gaan.”

Zo werkt eTwinning op de pabo

Kuiper is kartrekker van eTwinning op deze pabo-instelling in Zwolle. Vanaf het derde jaar kunnen studenten een eTwinning-project starten met hun stageklas, waar ze ook studiepunten mee kunnen verdienen. Kuiper ontwikkelde daarvoor een stappenplan en een model om een eTwinning-project te beoordelen. Studente Myrthe Treur deed vorig jaar mee met een eTwinning-project. Haar idee: ‘Ik wilde met de leerlingen van groep 7/8 van mijn stageschool GBS de Poort de Engelse les en vooral het spreken meer functioneel maken. De leerlingen vonden dat namelijk moeilijk.”

Portretfoto van lerarenopleider Bert Kuiper

De school vond het een prima idee, zelf kenden ze eTwinning nog niet. Myrthe startte samen met Italiaanse en Zweedse studenten het project ‘Peers in Europe’. Het doel: elkaar leren kennen en gesprekjes voeren. De leerlingen moesten eerst een powerpoint maken om zichzelf, hun school, de stad en het land te presenteren. Die wisselden ze uit op het platform en zo ontstond er interactie. De volgende stap was om leerlingen online aan elkaar te koppelen.

”Mijn drive is om jongeren mee te geven niet in wij-zij-denken te vervallen” - Bert Kuiper, coördinator op hogeschool VIAA

Dikke aanrader

Myrthe: “In deze fase was dat het meest praktisch om met de Zweedse leerlingen te doen. We hebben vier zoom-moment geregeld en dat was erg leuk. Leerlingen hadden gesprekjes in het Engels geoefend en zo konden ze dat in de praktijk brengen. De leerlingen vonden dat spannend maar ook heel tof: dat ze echt met leeftijdsgenoten konden praten. Over hun favoriete vak, of hoe het ontbijt eruit ziet. Er is ook veel gelachen, als ze probeerden in elkaars taal iets te zeggen.”
Nu ze in haar afstudeerjaar zit, heeft Myrthe even geen tijd voor eTwinning. Maar ze denkt zeker, als ze straks voor de klas staat, om nog eens een project te doen. “Het kost weliswaar wat tijd, maar ik vind het een dikke aanrader!”

Een internationaal onderwijsproject dat je in je eigen klas kunt doen heeft veel voordelen, vindt ook Kuiper. Leraren doen een internationale ervaring op zonder te reizen en leren samenwerken met collega’s in het buitenland. Digitale vaardigheden en wereldburgerschap komen in een internationaal project bijna vanzelf aan bod. Het biedt leerlingen een blik over te grens en laat ze tegelijkertijd nadenken over hun eigen plek in de maatschappij en de wereld. Ook als docent kun je veel plezier beleven aan internationale contacten met collega’s, is zijn ervaring.

Hybride lesgeven

“Daar komt bij dat het onze pabo-studenten ook helpt om hybride lesgeven in de praktijk te blijven oefenen. Door de coronamaatregelen heeft zich dat in sneltreinvaart ontwikkeld. Ik vind het belangrijk om de positieve kanten ervan te behouden.”
Kuiper realiseert zich dat het gemakkelijker zou zijn om eTwinning te gebruiken als het een vaste plek in het curriculum zou hebben. “Nu ervaren docenten en studenten het als een drempel, als ‘iets erbij’. Dat is jammer, want eTwinning is een gratis tool; je kunt het bij alle vakken gebruiken en ook het vreemdetalenonderwijs een impuls geven.”

Zelf aan de slag met eTwinning?

Doe op 21 september mee met het eTwinning ITE networking event in Antwerpen. Ontmoet gelijkgestemde lerarenopleiders en deel ervaringen. Meld je voor 15 september aan via etwinning@nuffic.nl.

Vraag een workshop op maat op school of een masterclass eTwinning aanvragen voor je studenten.