Internationalisering onderwijs nog beter in kaart

Online overzichten Nuffic vernieuwd

Om leerlingen internationaal competent te maken, is het cruciaal dat scholen van elkaar kunnen leren. De vernieuwde dashboards van Nuffic zijn hiervoor het startpunt.
Geschreven door Nuffic

Het onderwijs is gebaat bij een meer ambitieuze aanpak van internationalisering, schreef de Onderwijsraad in zijn rapport ‘Internationaliseren met ambitie’ (2016). “De ambitie hoort te zijn dat alle jongeren internationaal competent worden”, aldus de raad, die internationalisering ziet als een essentieel middel om ‘effectief te functioneren in de hedendaagse maatschappij’ en ‘kansrijker te worden op de (inter)nationale arbeidsmarkt’.

Nuffic onderschrijft deze visie en biedt scholen, ouders en bestuurders daarom een breed palet van ondersteuning. “Zodat geen kind de kans op internationaal georiënteerd onderwijs hoeft te missen”, vertelt Anne Rosier, onderzoeker po/vo bij Nuffic.

Met één muisklik

Onderdeel van deze ondersteuning zijn de online dashboards van Nuffic. Op deze interactieve kaarten van Nederland staan alle po- en vo-scholen die actief bezig zijn met internationalisering binnen een Nuffic-netwerk. Zo kunnen gebruikers eenvoudig zien welke basisscholen in hun regio zijn aangesloten bij bijvoorbeeld Erasmus+ of eTwinning, of welke middelbare scholen in de buurt Chinees of tweetalig onderwijs aanbieden.

De dashboards werden in 2018 gelanceerd als onderdeel van het onderzoeksproject ‘Internationalisering in beeld’ en worden sindsdien continu geüpdatet.

Met ingang van 1 januari 2020 zijn de dashboards volledig vernieuwd; waren in het verleden alleen hoofdvestigingen van scholen opgenomen, sinds kort zijn alle individuele vestigingen die aan internationalisering doen, in de overzichten opgenomen. “Ook kunnen gebruikers zoeken op schoolvestiging, zodat met één muisklik duidelijk wordt welke instellingen in hun directe omgeving welke programma’s aanbieden”, aldus Rosier.

De gegevens laten zien dat 1.469 scholen in het primair onderwijs actief bezig zijn met internationalisering binnen een Nuffic-netwerk, en 628 in het voortgezet onderwijs (cijfers: januari 2020). Of er sprake is van een stijging, is nog niet met zekerheid te stellen, de telmethode is gewijzigd (van hoofdvestigingen naar individuele scholen). Wel constateert Rosier ‘groeiende aandacht voor het thema internationalisering’, bijvoorbeeld binnen curriculum.nu.

Cijfers zeggen weinig als ze niet meer zijn dan gegevens in een database. Daarom zet Nuffic zich dagelijks in om de scholen uit de dashboards ook offline met elkaar te verbinden.

Handige tool

Uit onderzoek van Nuffic blijkt dat er bij docenten en coördinatoren veel behoefte bestaat aan het uitwisselen van ervaringen. Stephan Meershoek, manager dienstverlening po/vo, ziet de dashboards dan ook als een handige tool voor schoolbestuurders.

“Ze geven een duidelijk overzicht van bestaande programma’s en welke scholen daar aan meedoen. Je kunt dus goed zien met welk aanbod je je als school kunt profileren, of je iets toevoegt aan het aanbod in de regio. Je kunt ook snel expertise vinden in de regio of bekijken met welke scholen je op een bepaald thema kunt samenwerken.”

Meershoek vervolgt: “Voor de samenwerking tussen po- en vo-scholen is het mogelijk interessant om beide dashboards te gebruiken, om zo een inschatting te maken van het onderwijsaanbod op po-scholen waarvandaan leerlingen instromen op een bepaalde vo-school – en andersom: welk aanbod heeft de vo-school waar mijn po-leerlingen naartoe gaan en hoe kunnen we ze daar het beste op voorbereiden?”

Voor ouders die internationalisering een warm hart toedragen, kan het interessant zijn om te zien welk aanbod er in de regio bestaat. Tevens kunnen lokale en regionale bestuurders met de dashboards onderzoeken wat er op scholen binnen hun gebied gebeurt en dit vergelijken met andere regio’s of provincies.

Actief verbinden

Uit de dashboards valt af te lezen dat inmiddels zeventig scholen aangesloten zijn bij het Global Citizen Network; scholen in het voortgezet onderwijs die actief werk maken van wereldburgerschap. In 2019 sloten zich twintig nieuwe scholen bij het netwerk aan.

Toch zeggen cijfers weinig als ze niet meer zijn dan droge gegevens in een online database. Daarom zetten Meershoek, Rosier en hun Nuffic-collega’s zich dagelijks in om de scholen uit de dashboards ook offline met elkaar te verbinden. Met bijeenkomsten, trainingen, leerlingenwedstrijden en kwaliteitskaders zorgen zij ervoor dat internationalisering niet alleen beter in beeld – maar ook in de praktijk wordt gebracht. Samen én op hoog niveau.

Bekijk de interactieve kaarten

Vragen of opmerkingen over de dashboards? Neem dan contact op met Anne Rosier via arosier@nuffic.nl.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.