Internationalisering in je achtertuin

Een vracht aan kennis, ervaring en netwerk; regionaal, nationaal en internationaal. Hoe zet Martin Huizinga dat in als internationaal coördinator bij Zadkine in Rotterdam? Hoe inspireert hij studenten en docenten om hun internationale competenties te ontwikkelen? En hoe betrekt Huizinga daarbij internationale bedrijven in de regio?
Geschreven door Nuffic

Als ‘kind van Zadkine’ doorliep Martin de opleiding consumptieve technieken bij een van de rechtsvoorgangers. Toen hij solliciteerde als leerling-kok kon hij als gastheer aan de slag. Daarom ging hij terug naar school om de mbo-opleiding gastheer volgen.

“Mijn passie voor internationalisering ontstond door mijn eerste buitenlandervaring als leerling-kok tijdens een studiereis naar Frankrijk. Andere culturen, gewoonten, de taal en dynamiek; ik vond het gewoon prachtig!”, zegt hij met een kleine brok in de keel.

Samenwerken

Overal in de wereld nieuwe relaties aangaan en persoonlijke contacten opbouwen is wat de internationaal coördinator al jarenlang doet en promoot. Martin: “Het gaat niet om wat, maar wie je kent. Met kennis alleen kom je er niet. Samenwerken met anderen zorgt dat je mooie dingen tot stand brengt. Dat vertel ik ook aan de studenten”.

Samenwerken is wat Martin steeds opzoekt. De vijf Rotterdamse mbo-scholen werken bijvoorbeeld intensief om te bekijken hoe ze internationalisation at home kunnen gebruiken. “We organiseren workshops en webinars voor medewerkers van onze scholen. Wij vertellen hen dan hoe ze studenten kunnen begeleiden bij het ontwikkelen van internationale competenties.”

Huizinga zoekt hierbij nadrukkelijk ook de samenwerking met internationaal georiënteerde bedrijven in de Rotterdamse regio. “Mooi dat ze door Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) op Stagemarkt als internationaal stageleerbedrijf al gelabeld zijn, want in je eigen achtertuin gebeurt het gewoon!”, aldus Huizinga.

Meertalig en multicultureel

De internationaal coördinator doelt niet alleen op deze bedrijven waar studenten in hun regio internationale competenties kunnen opdoen, maar ook op Rotterdam als internationale metropool met z’n 170 verschillende nationaliteiten. “Veel van onze studenten hebben een niet-westerse achtergrond en spreken vaak drie of vier talen. Ze zijn al internationaal. Dat realiseer je je als docent soms niet eens.”

Bij activiteiten gericht op internationalisation at home zijn deze achtergronden heel goed te gebruiken. Huizinga: “Door de internationale oriëntatie en samenleving van Rotterdam kun je niet anders dan multidisciplinair opleiden en multicultureel werken en samenwerken. Dat geldt eigenlijk voor alle beroepen waar het mbo voor opleidt.”

Internationale competenties helpen studenten leren, leven en werken in een interculturele klas, samenleving en een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. Als docent speel je een belangrijke rol in het omzetten van een internationale ervaring in competenties.

We hebben een model gemaakt dat in één oogopslag de belangrijkste internationale competenties laat zien.

Lees meer over internationale competenties of bekijk direct het model.

Het hebben van internationale competenties is voor Martin Huizinga geen keuze maar een must. Daar heeft hij een logische verklaring voor: “Onze wereld verandert steeds sneller en wordt kleiner, waardoor je meer en sneller moet schakelen of van beroep moet veranderen. Of dat je beroep zelf verandert!” Als voorbeeld noemt hij de ontwikkeling van grafische beroepen. “Dan heb je ook 21-eeuwse skills nodig en andere internationale competenties. Durven communiceren in andere talen is er één van. Open minded en flexibel zijn tellen ook mee.”

Opleiden voor de toekomst

In zijn coördinatorschap en lessen digitale vaardigheden past hij dit zelf toe. Martin heeft hierover een uitgesproken visie en mening. “We leiden onze jongeren niet op voor een vak, maar voor de toekomst. In hetzelfde beroep blijven werken is niet meer van deze tijd. Omgaan met teleurstellingen en tegenslagen horen daar ook bij. Doorzetten en je aanpassen zijn juist internationale competenties die je nodig hebt!”

En met Covid-19 móéten scholen wel out of the boxdenken, vindt de internationaal coördinator. Zeker als het gaat om het vinden van een stageplek in deze moeilijke tijden. “Of dat studenten ineens moeten beslissen of een beroep voor hen nog toekomst heeft. Als dit gebeurt laat ik het even sudderen en zoek ik later met studenten oplossingen”, zegt Martin.

Zijn studenten en stagiaires leren van Martin veerkracht voor hun toekomst en hij koppelt dit graag aan de branche waarvoor ze opgeleid worden. Via zijn kennis en internationale ervaring leert hij studenten breder te kijken. Hij gebuikt eTwinning, quizmethoden en web-onderzoeksopdrachten om internationalisation at home voor zijn studenten dynamisch te houden.

Behoefte aan stagiaires

Martin pleit ook voor meer regionale samenwerking met internationaal georiënteerde bedrijven. Ondanks Covid-19 ziet hij daarvoor kansen ‘in zijn achtertuin’, die met zijn netwerk al probeert te verzilveren. “Studenten kunnen na hun oriëntatie met een stage in Rotterdamse regio nog steeds internationale competenties ontwikkelen. Bedrijven zijn er genoeg! Covid-19 is maar tijdelijk en een van de internationale competenties is - ik zeg het nogmaals - doorzetten!”

Martin vindt overigens wel dat studenten zelf het initiatief moeten nemen en voor een stage actief op bedrijven moeten afstappen. “Bedrijven zien graag dat studenten een actieve houding aannemen, iets wat trouwens ook in het model internationale competenties van Nuffic staat.”

Er is, volgens Huizinga, in de Rotterdamse regio nog steeds behoefte aan stagiaires, omdat er veel bedrijven zijn en er voldoende economische activiteit is. De internationaal coördinator somt op: “Een wereldhaven, de Maasvlakte, internationale hotels, grote banken en verzekeringsmaatschappijen. En het hoofdkantoor Van den Berg en Jurgens en Unilever, om die maar even te noemen.”

Hij vervolgt op stellige toon: “Het zakenleven en het werk gaan in sommige branches gewoon door en daar zijn volop stagemogelijkheden. De stages waar je internationale competenties voor nodig hebt, zoals een vreemde taal spreken, zijn niet beperkt tot de horeca. In administratieve, facilitaire en technische beroepen vragen ze in Rotterdam en erbuiten ook om stagiaires die dit in zich hebben of willen ontwikkelen. Wat studenten moeten doen is erop afstappen!”

”Met een stage in Rotterdam of de rest van Nederland word je gewoon wereldwijs!”

Human Capital

Huizinga is een druk man, die studenten stimuleert, met hen bedrijven voor stages opzoekt en zijn netwerk actief benadert. Zo legt hij de eerste verbindingen voor zijn studenten, en hij houdt vinger aan de pols. Geen woorden, maar daden!

Waarom docenten soms aarzelend zijn als het om internationalisering gaat weet Huizinga wel: “Docenten denken vaak moeilijk over internationalisering vanwege de extra kosten. Maar wanneer je denkt vanuit wat het oplevert en internationalisering niet als doel maar als middel ziet, wordt de wereld erachter duidelijker. Je krijgt meer zelfbewuste en professionelere vakmensen: human capital die van meerwaarde is voor onze internationale georiënteerde samenleving en economie.”

Wereldklasse: onze campagne over de meerwaarde van internationalisering in het mbo

Wij zien een belangrijke rol voor docenten in het voorbereiden van mbo-studenten op het leven, leren en werken in een samenleving en arbeidsmarkt die steeds internationaler wordt.
Het is daarom belangrijk dat studenten internationale competenties opdoen. Door internationalisering ontwikkelen mbo-studenten belangrijke competenties, zoals kennis van andere culturen, flexibiliteit en zelfstandigheid.

In onze campagne ‘Een wereldse toekomst zonder grenzen’ laten wij voorbeelden zien van internationaliseringsactiviteiten die jij als docent kunt inzetten om je studenten voor te bereiden op hun toekomst.

Op www.nuffic.nl/wereldklasse vind je alle informatie over deze campagne. We plaatsen hier regelmatig nieuwe informatie.

Benieuwd naar de andere drie boegbeelden van Wereldklasse?

Martin Huizinga (57) studeerde voor gastheer bij Zadkine in Rotterdam en werkte daarna in het topsegment van de Nederlandse horeca, onder meer bij Kasteel Rhoon. Toen Zadkine hem in 1991 polste voor een docentschap, volgde hij eerst een hbo-lerarenopleiding.

Na enige tijd docent te zijn geweest, nam hij bij Zadkine ontslag om op de Nederlandse Antillen het BBL Horeca beroepsonderwijs mee te helpen opzetten. Zadkine zette zijn ontslag echter om in een onbetaald verlof van maximaal 3 jaar, waarna Huizinga terugkeerde in diverse functies: adviseur bpv, stage- en marketingcommunicatie coördinator.

Nu werkt Huizinga als internationaal coördinator en Internship Supervisor voor de internationaal hotelmanagementopleidingen. Ook is bij docent digitale vaardigheden bij Horeca en senior expert bij PUM, een non-profitorganisatie die mkb en onderwijs in ontwikkelingslanden helpt opzetten.