Internationalisering in de lokale politiek

Hoe gaan lokale politici om met onderwerpen zoals globalisering, internationalisering en mondiale ontwikkelingen in hun gemeenten? En wat is de link met onderwijs?
Gemeenteraadsverkiezingen 2018

De gemene deler blijkt wereldburgerschap te zijn: de wens om beter met elkaar te leren samenleven is groot.

Susanne Feiertag, projectleider ‘Internationalisation for all’ bij Nuffic, spreekt regelmatig met gemeenten over de wensen en behoeften op het gebied van internationalisering. “Als ik bij een gemeente aanschuif valt me op dat een begrip als internationalisering vaak te abstract is. Maar zodra het gesprek gaat over wereldburgerschap en kansengelijkheid, blijken dat grote onderwerpen te zijn waarmee gemeenten zich bezighouden”.

Wat zijn belangrijke thema’s op gemeenteniveau?
“Een van de grotere vraagstukken bij gemeenten is de culturele diversiteit in het primair en voortgezet onderwijs en hoe ze scholen hierbij kunnen helpen” legt Feiertag uit. “Het gaat dan bijvoorbeeld over vluchtelingen in de klas, maar ook over de culturele bagage van tweede of derde generatie migrantenkinderen. Hoe zorg je er nou voor dat alle leerlingen dezelfde kansen krijgen en we talent dat op scholen rondloopt voldoende benutten? Die vraag speelt in zowel de grote als kleine gemeenten.”

“Daarnaast speelt vaak de vraag over hoe ze om kunnen gaan met het toenemende aantal expats die naar Nederland komen. De kinderen van die expats stromen steeds vaker in het regulier onderwijs in, maar gemeenten en scholen hebben nog niet altijd het juiste antwoord op de vraag hoe het onderwijs dan ingericht moet worden. Welke taalprogramma’s zijn er nodig, hoe zorg je ervoor dat je de culturele diversiteit benut en wat zijn de consequenties op de lange termijn?”

Hoe ga je om met die vraagstukken?

“In de eerste plaats is het belangrijk om te begrijpen dat de thematiek per gemeente kan verschillen. In Amsterdam, waar meer dan de helft van de bevolking van migrantenafkomst is, spelen heel andere behoeften dan in een kleinere gemeente in de grensregio waar juist veel meer samengewerkt wordt met Duitsland of België.”

Wat kan Nuffic concreet betekenen voor een gemeente?

“Als Nuffic lenen we als het ware onze expertise uit. Dat doen we heel praktisch en stapje voor stapje. Elke gemeente heeft weer andere behoeften, dus maatwerk is altijd nodig."

"De gemeente Amsterdam stelde bijvoorbeeld subsidie beschikbaar voor internationalisering op basis- en middelbare scholen. Zij riepen onze hulp in om duidelijk te maken hoe scholen dat zouden kunnen aanpakken. We organiseerden een inspiratiebijeenkomst over good practices in meertalig onderwijs en wereldburgerschap.”

“In een andere, kleinere gemeente gaan de onderwijsinstellingen van het primair tot het hoger onderwijs om de tafel zitten om alle activiteiten rondom internationalisering beter op elkaar aan te laten sluiten. Als Nuffic kunnen we die verbinding heel zichtbaar maken, wat bijdraagt aan de bewustwording.”

Wat Nuffic kan bieden

  • Onze Nuffic Academy biedt trainingen aan over omgaan met culturele diversiteit in de klas, wereldburgerschap, interculturele communicatie en nog veel meer.
  • Er zijn subsidies beschikbaar voor lerarenopleiders die aandacht willen besteden aan internationalisering.
  • De trends en ontwikkelingen over internationale studentenmobiliteit en stayrates kunnen we uitsplitsen naar instelling, stad of regio in een dashboard dat gemakkelijk op een eigen website kan worden geplaatst. Kijk voor een voorbeeld op de website van I Amsterdam.
  • Gemeenten en instellingen die op lokaal niveau aan de slag willen gaan met thema’s die bij internationalisering horen, kunnen contact opnemen met Susanne Feiertag.
    “In de eerste plaats is het belangrijk om te begrijpen dat de thematiek per gemeente kan verschillen. In Amsterdam, waar meer dan de helft van de bevolking van migrantenafkomst is, spelen heel andere behoeften dan in een kleinere gemeente in de grensregio waar juist veel meer samengewerkt wordt met Duitsland of België.”

Nuffic Congres 2019

19 november 2018
Deel jouw successen en ideeën met de hele onderwijssector!

VK ten minste tot en met 2020 in Erasmus+

11 december 2017
Het Verenigd Koninkrijk (VK) zal ten minste tot en met 2020 blijven deelnemen aan Europese programma’s, waaronder Erasmus+ en Horizon 2020.

Feedbackbijeenkomst Curriculum.nu

14 januari 2019 van 13:30 tot 15:30
Nuffic, Den Haag
Denk mee over wat jij in de toekomst gaat doen in de klas.

Conferentie internationalisering op de basisschool

27 maart 2020 van 00:00 tot 00:00
Locatie nog niet bekend
Dé conferentie over internationalisering op de basisschool.