Internationale studenten willen in september starten met studie in Nederland

Internationals willen nog steeds graag naar Nederland komen voor een studie, liefst als gepland in september. Maar door het coronavirus zijn er nog steeds veel onzekerheden.
Geschreven door Nuffic

De belangstelling van internationale studenten voor het volgen van een studie in Nederland is nog steeds groot. Studenten die van plan zijn om in Nederland te komen studeren willen daar dan ook het liefst zoals gepland in september mee starten. Uitstellen naar een later startmoment is minder populair. De meeste studenten willen fysiek naar Nederland komen, al staan ze ook open voor online alternatieven.

Dat blijkt uit ons onderzoek naar de veranderingen in studentenmobiliteit als gevolg van de coronacrisis. Aan de survey deden bijna 1350 internationale studenten mee, waarvan het merendeel van buiten de EU komt. Het onderzoek is een vervolg op eerder onderzoek dat we in mei publiceerden, waaruit bleek dat de interesse van internationale studenten in een studie in Nederland nog steeds groot was, maar dat velen van hen twijfelden of ze ook daadwerkelijk naar Nederland konden komen.

39% geeft aan naar Nederland af te reizen om hier fysiek een studie te volgen.

De respondenten zijn gevraagd naar het meest voor de hand liggende scenario dat op hun situatie van toepassing is. 39% geeft bij zijn eerste of tweede keuze aan naar Nederland af te zullen reizen om hier fysiek een studie te volgen. 30% geeft aan naar Nederland te komen, maar te verwachten bij aankomst een onlinestudie te volgen. Slechts een klein deel (15%) verwacht vanuit zijn of haar thuisland een online Nederlandse studie te volgen.

Reisrestricties en visaprocedures zijn de meest genoemde onzekerheden. Deze worden vaker genoemd dan in de rapportage in mei.

De internationale studenten ervaren nog steeds onzekerheden door de coronacrisis. Reisrestricties (62,8%) en visaprocedures (46,4%) zijn de meest genoemde onzekerheden. Deze zijn toegenomen ten opzichte van de rapportage in mei, toen 51,2% aangaf onzeker te zijn over reisrestricties en 39,6% over visaprocedures. Een groot deel van de Europese studenten (61%) geeft aan ondanks het Coronavirus niet af te willen zien van een studie in het buitenland. De groep studenten van buiten de EU geeft dit minder vaak aan (37%).

De volledige rapportage lees je hier: 'How is COVID-19 affecting international students plans to study in the Netherlands? (Part 2)'.

Studentenstromen zullen veranderen

Nuffic voorziet dat de studentenmobiliteit de komende jaren zal veranderen, al blijft het moeilijk te voorspellen hoe precies. Verschillende ontwikkelingen spelen hierbij een rol; zoals de coronacrisis en de Brexit. Zo bleek uit recent onderzoek dat Europese studenten Nederland als belangrijkste alternatief zien voor het Verenigd Koninkrijk, als het collegegeld daar als gevolg van de Brexit omhooggaat. De Verenigde Staten besloten kortgeleden dat internationale studenten die door de lockdown voorlopig alleen online les krijgen terug te sturen en het komende jaar te weren, maar draaide dat besluit vervolgens snel weer om. Zekerheid over het verkrijgen van visa is een belangrijke factor, onduidelijkheid en rompslomp kunnen ertoe leiden dat studenten zullen kiezen voor een andere studiebestemming.