Internationale studenten onzeker over studie in Nederland

De belangstelling van buitenlandse studenten om in Nederland te studeren is ondanks de coronacrisis nog steeds groot, maar dat betekent niet automatisch dat ze zich zullen inschrijven.
Geschreven door Nuffic

Dat blijkt uit een enquête die we hebben uitgezet onder 941 potentiële studenten van buiten de EU. Studenten noemen beperktere financiële mogelijkheden en reisbeperkingen als hun voornaamste onzekerheden.

Dit collegejaar studeren er ruim 25.000 internationale studenten van buiten de EU in Nederland. De verwachting is dat dit aantal zal afnemen. Om beter inzicht te krijgen in de overwegingen van potentiële internationale studenten hebben we via Netherlands education support offices (Neso-kantoren) in 10 niet-EU-landen de ervaringen van deze groep bevraagd.

Dit onderzoek is uitgekomen in mei 2020. Inmiddels hebben we vervolgonderzoek gepubliceerd. Daar kun je hier meer over lezen: Internationale studenten willen in september starten met studie in Nederland.

Uit de uitvraag blijkt dat potentiële studenten nog steeds veel belangstelling hebben in studeren in Nederland: 80% van de respondenten geeft aan nog steeds interesse te hebben in een studie in Nederland. Tegelijk is het onzeker of studenten die wens ook omzetten in een definitieve aanmelding. Ongeveer een kwart denkt af te moeten zien van hun plannen om in Nederland te komen studeren. 40% wil niet afzien van een aanmelding, 36% twijfelt hier nog over.

De potentiële studenten geven aan te maken te hebben met veel onzekerheden, die het maken van een beslissing niet makkelijk maken. Financiële onzekerheid wordt vaak genoemd. Er zijn op dit moment bijvoorbeeld minder beursmogelijkheden, er is onzekerheid over het inkomen van student en ouder en spaargeld is in sommige gevallen minder waard geworden door waardedaling van valuta. Verder zorgen reisbeperkingen en het tijdig krijgen van een studievisum bij een substantieel deel van de potentiële studenten voor onzekerheid. De behoefte aan duidelijkheid is dan ook groot.

De oplossing lijkt voor internationale studenten niet te liggen in het volledig online aanbieden van de studie - slechts één op de tien studenten geeft aan dat dit nu de voorkeur heeft ten opzichte van andere opties. Liever wachten studenten tot het moment dat ze weer fysiek onderwijs kunnen volgen op een Nederlandse campus. Een studie in hun thuisland wordt zelden als alternatief aangemerkt.

Alle bevindingen van de enquête zijn terug te lezen in het rapport ‘How is COVID-19 affecting international students’ plans to study in the Netherlands’ (555,78 kB).

Wil je meer informatie over de situatie in een specifiek land? Neem dan contact op met een van onze Neso-kantoren.