Internationale student vindt met moeite zijn weg in Nederland

Internationale studenten hebben grote moeite om hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving. Ze missen contact met hun Nederlandse studiegenoten, vinden moeilijk een woonplek vinden en ervaren veel stress. Dit blijkt uit het Annual International Student Survey.
Geschreven door Pieter Verbeek

“Almost my entire study is with Dutch students yet I barely speak to them. I find it very hard to become close to them”, zegt een van de respondenten in de Annual International Student Survey (AISS). Het jaarlijkse onderzoek is nu voor de tweede keer uitgevoerd door drie landelijke studentenorganisaties, Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) en Erasmus Student Network Nederland (ESN) onder ruim duizend internationals. Conclusie: Driekwart van de internationale studenten wenst meer interactie met Nederlandse studiegenoten. Ruim een kwart van de ondervraagde internationale studenten vindt dat bij colleges geen rekening wordt gehouden met culturele verschillen en ruim 22 procent voelt zich er amper gehoord.

Eerlijke kans

Het zijn best schokkende cijfers. De international classroom lijkt dus nog niet helemaal op orde en de opvang van buitenlandse studenten kan beter. “Zonder betaalbare huisvesting, een verandering in de cultuur van de opleiding en de mogelijkheid tot het leren van de Nederlandse taal krijgen internationale studenten geen eerlijke kans in Nederland”, vindt Carline van Breugel, voorzitter van de LSVb.

Nina de Winter, bestuurslid van ISO, is vooral geschrokken dat 75 procent van de internationals zo weinig aansluiting heeft met Nederlanders. “Op het gebied van integratie en ondersteuning moeten we echt verbetering brengen. Instellingen willen wel maar het gebeurt nog niet altijd.”

En dat is ook een van de redenen om dit onderzoek te doen, legt De Winter uit. “De discussie over internationalisering van het hoger onderwijs is de afgelopen twee jaar opgelaaid. Onderwijsinstellingen moeten hun randvoorwaarden op orde hebben om internationale studenten iets te kunnen bieden. Bijvoorbeeld dat ze Nederlands kunnen leren, zich echt onderdeel voelen van de Nederlandse studenten community, huisvesting kunnen vinden en goede informatie kunnen krijgen. We wisten dat veel instellingen de zaken niet op orde hebben. Daarom zijn we dit onderzoek gestart.”

“Onderwijsinstellingen moeten hun randvoorwaarden op orde hebben om internationale studenten iets te kunnen bieden” Nina de Winter, bestuurslid ISO

Verrijking voor Nederlandse samenleving

Juist goede integratie is belangrijk om buitenlandse afgestudeerden in Nederland te houden, stelt Lupe Flores Zuñiga van ESN Nederland. “Internationalisering kan een enorme verrijking zijn voor de Nederlandse samenleving en economie, maar dat kan alleen als de studenten verwelkomd worden.” Een barrière in die integratie is de taal. Ruim een derde is (zeer) ontevreden over de mogelijkheden om Nederlands te leren. Ook de huisvesting voor internationale studenten is een probleem. Ruim een derde zegt te worden afgewezen voor een kamer vanwege hun buitenlandse achtergrond.

Drie aanbevelingen

Wat kunnen we doen? De Winter noemt drie belangrijke aanbevelingen. “Laat allereerst Nederlandse en internationale studenten veel meer samenwerken. Zorg ervoor dat de internationals echt onderdeel worden van wat er allemaal gebeurt op de universiteiten en hogescholen. Van studieverenigingen, evenementen tot medezeggenschapsraden. Ten tweede moeten we ervoor zorgen dat de docenten meer interculturele competenties in huis hebben, zodat we echt die gewenste international classroom kunnen verwezenlijken. Daarvoor kunnen we ze trainen. Als laatste moeten we zorgen voor betere begeleiding en ondersteuning van de buitenlandse studenten bij bijvoorbeeld psychologische problemen.”

Actieplan huisvesting

Voor het probleem van de huisvesting is afgelopen najaar het nieuwe Actieplan Studentenhuisvesting gegaan. Nuffic speelt daarbij een rol om de internationale studenten van neutrale informatievoorziening te voorzien via www.studyinholland.nl. Met hulp van de studentenbonden heeft Nuffic die informatie helemaal bijgewerkt. Ook werkt Nuffic, samen met de Landelijke Commissie Gedragscode en verschillende hoger onderwijsinstellingen aan verbetering van het taalcursussenaanbod. Een werkgroep kijkt nu hoe de best practices van de verschillende instellingen worden gedeeld. Zo heeft de Universiteit Leiden bijvoorbeeld een best practice in de vorm van een open online cursus (MOOC), waar ook andere instellingen belangstelling voor hebben. De werkgroep kijkt nu of en hoe dit format ook toegepast kan worden bij andere onderwijsinstellingen.

In ieder geval zijn de internationals niet meer weg te denken in het Nederlands hoger onderwijs. Het aantal buitenlandse studenten neemt al jaren toe. Dit collegejaar volgen bijna 86 duizend internationals een volledige studie aan een Nederlandse hogeschool of universiteit. In 2010 waren dat er nog 52 duizend. Uitwisselingsstudenten, die hier geen hele opleiding volgen, komen daar nog bij. Daarom sporen de drie organisaties minister van Engelshoven (OCW) aan om jaarlijks de positie van internationale studenten te monitoren.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbriefen blijf altijd op de hoogte.