Gevolgen van corona op internationalisering onderwijs steeds duidelijker

Bericht van directeur Freddy Weima over de coronacrisis.
Geschreven door Nuffic

Het is alweer bijna een maand geleden dat zo’n beetje het hele Nederlandse onderwijs gedwongen online ging. Een maand zoals geen van ons ooit heeft meegemaakt en die veel van ons vraagt. Tegelijk vind ik het inspirerend om te zien welke initiatieven er in die korte tijd op gang zijn gekomen en hoe, ondanks die lastige omstandigheden, iedereen zijn best doet er het beste van te maken.

Als Nuffic werken we intensief samen met scholen, instellingen, ministeries, andere overheidsinstanties en internationale organisaties. Zo proberen we iedereen in het onderwijs te helpen die de gevolgen ondervindt van de Coronacrisis.

Op onze coronapagina geven we een overzicht van onze dienstverlening voor de verschillende onderwijssectoren en hoe deze nu is aangepast. Ook programma’s als Erasmus+ en Orange Knowledge komen aan bod. We monitoren de situatie voortdurend en bundelen de relevante informatie. Onze medewerkers en diensten zijn zoveel mogelijk beschikbaar en we staan klaar voor iedereen die onze hulp kan gebruiken.

Samenwerking staat voorop

Zo hebben we voor voortgezet onderwijs speciale pagina's ingericht, waar tips en online lesmateriaal voor talenonderwijs, wereldburgerschap en meertaligheid te vinden is. Veel organisaties bieden nu extra informatie en hulp, zoals gratis tijdelijke licenties.

Specifiek voor het hoger onderwijs wil ik hier het netwerk uitlichten dat obstakels aanpakt in de studentenmobiliteit. In het Mobstacles-netwerk werken bijna 300 International Office- en HR-medewerkers samen om mobiliteitsproblemen aan te pakken. In deze tijd is hun werk extra belangrijk.

Het is goed dat de lijntjes kort zijn en we elkaar weten te vinden. Juist nu is dat heel belangrijk. Zowel voor onze studenten en onderzoekers in het buitenland, van wie er gelukkig veel al veilig terug zijn, als voor buitenlandse studenten in Nederland. Die laatste groep is nu extra kwetsbaar, bijvoorbeeld door gebrek aan of verlies van sociale voorzieningen.

Invloed op internationalisering

Internationale samenwerking is van wezenlijk belang om de coronacrisis door te komen. Tegelijkertijd zullen we grootschalige verschuivingen in de internationalisering van het onderwijs zien. Zo voorspellen verschillende experts dat de internationale studentmobiliteit de komende jaren minder groot zal zijn. Ook de richting van de mobiliteitsstromen zou kunnen veranderen, méér richting Azië en minder richting Europa en Noord-Amerika. Die trend was al zichtbaar, maar kan in een stroomversnelling geraken. Verder is te verwachten dat de digitale dimensie van internationalisering belangrijker wordt. De tijd zal uitwijzen hoe dit er precies gaat uitzien.

Freddy Weima

Directeur Nuffic