"Geen geld is geen excuus meer"

Volgens Saïd Laouaji, Coördinator Internationalisering bij het Limburgse Vista College, heeft internationalisering in het mbo de tijd mee. "Deuren gaan makkelijker open dan vijf jaar geleden. En geen geld is geen excuus meer."
Geschreven door Nuffic

Nadat hij 10 jaar een winkel had, maakte Saïd Laouaji de overstap naar het onderwijs. Hij ging aan de slag als docent Handel en Ondernemerschap bij het VISTA college waar hij ook de functie vervult van Coördinator Internationalisering. “De tijd zit enorm mee, deuren gaan makkelijker open dan vijf jaar geleden”, zo verklaart Saïd de groei in internationale activiteiten op het VISTA college. Maar ook de bevlogenheid en ondernemersgeest die hij van nature bezit, doen een flinke duit in het zakje.

Onwetendheid

Toen Saïd zich jaren geleden eens hardop in de klas afvroeg waarom studenten eigenlijk geen stage liepen in het buitenland, volgde een verrassende reactie: “Nou meneer, we wisten eigenlijk helemaal niet dat dat kon”. In zijn toenmalige rol als stagecoördinator verdiepte hij zich vervolgens in de internationale mogelijkheden voor studenten.

Saïd: “Vijf jaar geleden stuurde ik mijn eerste student naar het buitenland. Het jaar erop waren het er vijf en het jaar daarop acht.” De school benaderde hem al snel met de vraag of hij dit niet verder op wilde pakken voor het VISTA College in de functie van Coördinator Internationalisering. Ja, dat wilde hij wel.

Kansen voor internationalisering

Volgens Saïd is internationalisering hot in Nederland. “Oud-coördinatoren vragen zich af hoe we al onze internationale activiteiten voor elkaar boksen. Vijf jaar geleden gingen deuren minder makkelijk open. Nu kun je als school niet achterblijven. Al op het Voortgezet Onderwijs kun je tweetalig onderwijs volgen, ze gaan naar Rome, hebben gastlessen.

Je kunt er als mbo-school niet mee aankomen dat je daarin niks te bieden hebt. Er wordt ook voldoende geld beschikbaar gesteld om het mogelijk te maken. Vanuit de provincie en vanuit Europa met een beurs van Erasmus+. Geen geld is dus ook geen excuus meer. De tijd en omstandigheden zitten mee, kunnen we wel stellen. De kansen liggen er.” Saïd heeft dan ook een eenvoudig maar duidelijke advies: “Ga het gewoon beleven, ga uit je comfortzone!”

“Op stagebezoek in Spanje of Denemarken zie ik een totaal andere werkcultuur.”

Partnerschool in Madrid

Zijn meest recente werkbezoek over de grens was in Madrid. Saïd was daar op bezoek bij een mogelijke partnerschool om de uitwisseling van buitenlandse studenten gemakkelijker te maken. Via Erasmus+ legde hij een verkenningsbezoek af, waarbij hij de school en bedrijven in de regio bezocht. “Stageplekken genoeg”, glundert Saïd. “Interessant ook om mee te mogen kijken”.

De collega die hij in Spanje ontmoette is ook naar Heerlen gekomen om kennis op te doen over de werkwijzen bij het VISTA College. De buitenlandse collega bezocht ook bedrijven in de regio en verzorgde twee gastlessen in de klas. “Onze opleiding toerisme is vervolgens met acht docenten en medewerkers naar Madrid gegaan om een samenwerking op te zetten om studenten uit te kunnen wisselen. Dat is toch fantastisch?”

Avontuurlijke anekdotes

Saïd haalt mooie anekdotes uit zijn internationale ervaring: “Tja, mijn studenten vinden het nu eenmaal cooler als ik vertel hoe ze het in Madrid doen dan wanneer ik uitleg hoe onze buurman op het industrieterrein zijn werkprocessen inricht. Het geeft extra gewicht aan het verhaal.”

Maar er is meer. “Je leert zoveel van alle nieuwe dingen die je ziet. Als ik een stagebezoek afleg bij een bedrijf in Denemarken of Spanje, dan zie ik een totaal andere werkcultuur en werkprocessen die anders zijn ingericht. Dat neem ik allemaal mee terug naar mijn eigen klaslokaal. Probeer je een klant voor je te winnen in Spanje, dan werkt dat anders dan wanneer je dat in Nederland doet. Dat leer je niet uit een boek. Vandaar dat ik mijn internationale ervaringen graag met mijn studenten deel.”

Ruimte maken voor internationale activiteiten

Hoe regelt een docent zo’n internationale activiteit middenin een schooljaar, als zijn lessen gewoon door moeten gaan? Een prangende vraag die leeft onder veel docenten. Saïd: “Ik probeer aan de voorkant docenten te stimuleren om gelijk bij de start van het schooljaar een projectweek in te plannen voor later in het jaar. Bijvoorbeeld dat je in mei met vier of vijf collega’s weg kunt gaan, zonder dat dit druk op het rooster geeft. En ook niet onbelangrijk: de ervaring leert dat als afdelingen of docenten willen gaan, er altijd een oplossing te vinden is.”

Saïd helpt docenten ook bij het aankaarten van het gesprek met onderwijsmanagers. “Als er een groep van negen docenten staat te springen om een zakelijke reis te maken, dan kan een onderwijsmanager daar bijna niet omheen. Dat enthousiasme werkt aanstekelijk.“

"De gedachte bij docenten dat ze puur opleiden voor de regio, behoort steeds meer tot de verleden tijd."

Andere bagage dan voorheen

Vandaag de dag luidt de reactie in een klas beduidend anders dan jaren geleden. “Het frappante is, dat er gewoon onwetendheid was, onder studenten en docenten. Ze wilden wel, maar ze hadden geen idee. Als je het nu vraagt dan zijn er zeker vijf die zeggen dat het hen vet lijkt en dat ze een buitenlandse ervaring op willen doen.” Ook onder docenten is een verandering gaande. “De gedachte bij docenten dat ze puur opleiden voor de regio, behoort steeds meer tot de verleden tijd”, legt Saïd uit.

“Met het oog op 21st century skills en de toename van bedrijven die internationaal opereren, wordt van je verwacht dat je meer en andere bagage hebt dan voorheen.” Over de vraag waarom het zo belangrijk is dat docenten internationale ervaringen op doen, is Saïd duidelijk: “Als je het eist van studenten, dan moet je het ook van jezelf eisen. We verwachten van studenten dat ze in staat zijn om met verschillende culturen om te gaan, en dat zij internationaal kunnen handelen. Dan moet je zelf ook in staat zijn om jezelf internationaal te oriënteren”.

Ga zelf aan de slag met internationalisering!

Nuffic-campagne ‘Wereldklasse’ onderstreept meerwaarde internationalisering mbo

Het verhaal van Said is onderdeel van de Nuffic-campagne 'Wereldklasse' waarin we de waarde van internationalisering onderstrepen voor mensen in het mbo. Naast het verhaal van Said verschijnen in de periode t/m maart 2020 ook de verhalen van Gamze (student), Margo (opleidingsdirecteur) en Leo (retail expert).