eTwinning School Label: successen vieren op Deltion College

Online internationaliseren via eTwinning: steeds meer scholen gaan ermee aan de slag. Negen toppers kregen in maart het eTwinning School Label toegekend. Drie vertellen erover. Deel 3: het Deltion College in Zwolle.
Geschreven door Jeroen Langelaar
Deltion College

Hoe ziet de reisbranche van de toekomst eruit, en welke rol speelt duurzaamheid daarin? Die vragen stonden centraal bij ‘Sustainability in Travel and Tourism’, een gezamenlijk online project van studenten van het Deltion College in Zwolle en het Vantaa Vocational College uit Varia, Finland.

“Het was leuk om contacten in het buitenland op te doen”, schreven studenten na afloop in de evaluatie. Anderen waren blij met de opgedane kennis over een voorheen onbekend land. De reactie die het vaakst terugkwam: “Dit moeten we vaker doen!”

Voorloper

Daarover hoeven de studenten zich geen zorgen te maken: het Deltion College is een van de voorlopers in het mbo op het gebied van internationalisering. De school, met 18.000 studenten en 1.450 medewerkers, kreeg in maart het eTwinning School Label toegekend. Dit is een erkenning voor instellingen die schoolbreed al langere tijd met eTwinning werken, en daarmee een voorbeeld zijn voor andere onderwijsinstellingen.

“Internationalisering verrijkt je als mens”, is de overtuiging van Marit den Ouden (foto rechts), coördinator International Office bij het Deltion. “Wereldburgerschap zorgt voor zelfreflectie, wendbaarheid en meer empathie voor ‘de ander’. Je gaat met een andere blik naar jezelf en je eigen omgeving kijken. Je krijgt een breder perspectief op hoe jij leeft en hoe mensen elders in de wereld leven. En realiseert je nog meer dat je in verbinding staat met een bredere context over de grenzen heen. Internationalisering is de weg naar een betere wereld.”

Marit den Ouden

Team

Om een impuls te geven aan de eTwinning-activiteiten van de school, heeft een klein ambassadeursteam de handen ineen geslagen: naast Marit zijn dit Ellen Geerts (International Office), Petra Turan (docent Engels bij team Sociaal Werk) en Martin Reins (docent International Trade & Commerce).

De aanpak van het Deltion College past in een bredere ontwikkeling: steeds meer mbo-scholen maken werk van internationalisering. “In eerste instantie lag de focus in het mbo vooral op buitenlandse stages en studiereizen”, vertelt Marit. “Inmiddels wordt het palet steeds integraler en completer met extra onderwerpen als tweetalig onderwijs, online samenwerken, culturele diversiteit binnen de school en wereldburgerschap.”

Het Deltion College heeft van internationalisering een strategisch speerpunt gemaakt. Een van de manieren waarop de instelling daar invulling aan geeft, is via eTwinning – volgens Marit ‘een laagdrempelige manier om studenten in contact te brengen met buitenlandse leeftijdsgenoten’. “Het is een activerende werkvorm waarbij plezier hebben met elkaar hoog in het vaandel staat.”

In de loop der jaren zijn steeds meer Deltion-opleidingen met eTwinning gestart.

Bewustwording

Marit wijst erop dat eTwinning studenten én medewerkers de kans biedt om te werken aan hun internationale competenties. “Hoe werken en studeren mensen in andere landen? We beginnen een project vaak met het in beeld brengen van culturele verschillen en -overeenkomsten. Enerzijds om de interculturele communicatie binnen het project zo goed mogelijk te laten verlopen, maar ook om studenten bewust te maken van hun eigen vooroordelen. Die zijn er namelijk altijd en willen we al aan het begin zoveel mogelijk wegnemen.”

'Niet iedereen wil of kan naar het buitenland, maar aan online uitwisselen kan iedere student meedoen'

Het Deltion College hecht veel waarde aan evaluatie. Na afloop wordt studenten gevraagd het project te beoordelen op vorm en insteek. Ook moeten ze de geleerde lessen opschrijven, met het idee dat die beter beklijven als ze worden uitgesproken. De resultaten worden samengevat en binnen het team gedeeld.

Ondersteuning docenten

Maar de aandacht gaat niet alleen uit naar studenten en hun ervaringen. Voor docenten die aan de slag gaan met eTwinning is op het Deltion extra begeleiding beschikbaar. Docenten kunnen een workshop ‘Internationaal Online Uitwisselen’ volgen vanuit het trainingsaanbod van de ‘Deltion Academy’. Ook nadat docenten zijn begonnen, blijft er ondersteuning beschikbaar van Ellen, Petra en Martin.

Ook docenten leren bij eTwinning

Docenten versterken tijdens eTwinning-projecten eveneens hun internationale competenties. Marit: “Daar bovenop proberen we binnen Deltion ook steeds meer medewerkers enthousiast te maken voor online internationale kennisuitwisseling met collega’s van buitenlandse partnerscholen. Dit zijn projecten puur en alleen gericht op kennisuitwisseling tussen medewerkers.”

Marit: “De workshop is hartstikke enthousiasmerend. Maar toch kan je ook daarna nog een drempel ervaren om écht te beginnen. Dan is het fijn als een collega met ervaring je daarbij kan helpen. Ook brengen we eTwinning-docenten periodiek (online) samen om ervaringen te delen en wordt dus een ‘community’ opgebouwd. We bieden praktische hulp en vieren successen.”

Opwarmertje

Marit ziet dat eTwinning studenten én medewerkers enthousiast maakt voor een fysieke buitenlandervaring, indien daar na de pandemie weer mogelijkheden voor zijn.

Marit wil ná de pandemie een blijvende combinatie maken tussen online internationaliseren en fysieke reizen. “Door de fysieke reis in te bedden in een online voorbereiding en afsluiting vergroot je de impact en kwaliteit. Ook is eTwinning een laagdrempelig en daarmee inclusief instrument. Niet iedereen wil of kan naar het buitenland, maar aan online uitwisselen kan iedere student meedoen.”

Ook beginnen met eTwinning? Bekijk de website voor meer informatie of neem contact op met de eTwinning helpdesk via etwinning@nuffic.nl. Of meld je aan voor het volgende eTwinning webinar.

Lees hier deel 1 over het eTwinning School Label: Ato-Scholenkring

Lees hier deel 2 over het eTwinning School Label: Commanderij College