Erasmus+: meer dan 28 miljard euro ter ondersteuning van mobiliteit en leren voor iedereen

Het nieuwe programma richt zich op inclusiviteit, digitalisering en duurzaamheid. Het kan rekenen op een flink verhoogd budget.

De Europese Commissie heeft vandaag het eerste jaarlijkse werkprogramma van Erasmus+ 2021-2027 goedgekeurd. Met het project wordt onderwijsmobiliteit en grensoverschrijdende samenwerking verder mogelijk gemaakt voor 10 miljoen Europeanen van alle leeftijden en achtergronden.

Inclusiviteit, digitalisering en duurzaamheid staan de komende jaren centraal in het programma. Erasmus+ zal daarnaast ondersteuning bieden aan de veerkracht van onderwijs- en opleidingsstelsels die beïnvloed zijn door de coronacrisis.

Het nieuwe programma heeft een begroting van 26,2 miljard euro – bij het vorige programma (2014-2020) was dat nog 14,7 miljard euro. Het nieuwe programma Erasmus+ biedt mogelijkheden voor studiemobiliteiten in het buitenland, maar ook voor stages en personeelsuitwisselingen op alle gebieden van onderwijs, opleiding, jeugd en sport.

De goedkeuring van het jaarlijkse werkprogramma maakt de weg vrij voor de subsidieaanvragen voor de Call 2021. Wil je meer informatie hierover? Kijk dan op de website van het Nationaal Agentschap Erasmus+.