De Nuffic Quickscan: een kompas voor internationalisering

Sinds februari 2024 is de Nuffic Quickscan beschikbaar voor onderwijsprofessionals binnen alle onderwijssectoren. De scan geeft direct inzicht waar je als school of instelling staat binnen wereldburgerschap of internationalisering. De Quickscan is ontwikkeld door Nuffic in samenwerking met professionals binnen alle onderwijssectoren.

Met de Quickscan wil Nuffic instellingen van het primair tot en met het hoger onderwijs ondersteunen bij de ontwikkeling van wereldburgerschap en internationalisering, zodat alle Nederlandse leerlingen en studenten internationale competenties op kunnen doen. Ongeacht de status van internationalisering, ontvangen alle scholen en instellingen passende tips en adviezen voor de ontwikkeling van internationalisering op korte en langere termijn.

Ook zie je de impact die je nu al maakt met de verschillende activiteiten, en krijg je een compleet overzicht van onze tools om internationalisering verder te brengen binnen je onderwijsinstelling. Daarbij krijgen we met de uitkomsten van de Quickscan inzicht in de ondersteuningsbehoeften van scholen en instellingen, en creëert het een beeld van de status van wereldburgerschap en internationalisering van het Nederlandse onderwijs.

Ben je benieuwd naar de Nuffic Quickscan? Neem direct een kijkje.

“Je krijgt meteen een actieve link naar waar de informatie staat - ik zie wat ik ermee kan doen” (Head of International Office, mbo)

Korte vragenlijst

De Nuffic Quickscan is een korte vragenlijst en is voor iedere onderwijssector, en iedereen die daarin werkzaam is, binnen 15 minuten in te vullen. Het inzicht en de tips en adviezen die daaruit volgen zijn gebaseerd op vier belangrijke thema’s voor internationaliseren:

  • Aanbod, bereik en inclusie: binnen dit thema kijk je naar de activiteiten op het gebied van internationalisering en wereldburgerschap in alle mogelijke vormen. Denk bijvoorbeeld aan Engelstalig onderwijs, lessen over culturele diversiteit of aandacht voor internationale onderwerpen. Ook excursies, uitwisselingen of buitenlandstages behoren tot de mogelijkheden.
  • Aanpak en randvoorwaarden: binnen dit thema kijk je naar de faciliteiten en randvoorwaarden die nodig zijn om ervoor te zorgen dat internationaliseringsactiviteiten ook echt leiden tot leeropbrengsten.
  • Duurzaam en impactvol beleid: binnen het derde thema zie je hoe je internationaliseringsactiviteiten in kan zetten om aan school- en instellingsdoelstellingen te werken en daarmee impact te maken.
  • Evalueren en ontwikkelen: binnen het laatste thema wordt er gekeken hoe je van elkaar en behaalde resultaten kan leren om internationalisering in onderwijs en activiteiten steeds verder te ontwikkelen en optimaliseren.

“De Quickscan is handig om te kijken waar je staat. Het is heel fijn dat er tips uitkomen en hierdoor hoef je niet zelf meer op ontdekking te gaan” (Basisschoolleerkracht groep 4)

Advies op maat

De vier thema’s fungeren als een kompas voor onderwijsinstellingen, die aan de hand van de Quickscan een rapportage ontvangen wat de status is van ieder thema binnen hun school of instelling. Het is daarmee ook een strategisch instrument dat instellingen kunnen gebruiken om intern het gesprek mee te voeren hoe zij hun internationaliseringsbeleid kunnen versterken. Het afgelopen jaar is er samen met onderwijsexperts binnen Nuffic gewerkt om voor ieder thema de juiste vragen, antwoordopties en adviezen te formuleren. Zij hebben er samen voor gezorgd dat de gebruiker op ieder thema een maatadvies krijgt, passend bij de status daarvan binnen de eigen onderwijsomgeving.

Een bijkomend voordeel van de Quickscan is de mogelijkheid om de ontwikkelingen binnen een onderwijsinstelling in de tijd te volgen. Door periodiek de vragenlijst in te vullen, kunnen scholen hun voortgang binnen internationalisering monitoren en gerichte maatregelen nemen om de gestelde doelen te bereiken. Dit maakt de Quickscan niet alleen een momentopname, maar ook een instrument voor continue verbetering.

“Een hele handzame tool voor startende scholen die wat meer willen weten, maar ook voor scholen die al wat verder zijn met internationalisering.” (Directeur tweetalig voortgezet onderwijs)

Bundeling kennis en ervaring

Wij geloven dat ontwikkeling van internationale competenties - en daarmee een open blik op de wereld - noodzakelijk is om vanuit eigen kracht over grenzen heen te leren kijken, en samen te werken aan de uitdagingen van deze tijd. De Nuffic Quickscan is de bundeling van jarenlange kennis en ervaring in uitvoering van programma’s binnen internationalisering van het onderwijs, beheren van netwerken en stimuleren en ondersteunen van internationale kennissamenwerking. Wij dragen hiermee bij aan het structureel inbedden van internationale competenties in alle onderwijssectoren, voor alle leerlingen en studenten. Zodat zij goed voorbereid kunnen leven en werken in een multiculturele samenleving met een internationale arbeidsmarkt en kenniseconomie.