Corona: Voor het eerst minder studenten van buiten de EU

Dit jaar is de instroom van internationale studenten hoger dan vorig jaar. Dat komt door de grote toename van het aantal studenten uit Europese landen. Opvallend is dat het aantal studenten van buiten de EU juist is afgenomen. Dat laatste is een trendbreuk met een jarenlange groei.
Geschreven door Nuffic

De aantallen internationale studenten op Nederlandse universiteiten lopen ondanks de coronacrisis niet terug. Dat is voornamelijk het gevolg van een hogere instroom van EER-studenten (alle EU-studenten, plus Liechtenstein, Noorwegen en IJsland). Zij vangen een terugloop van niet-EU studenten op. Dat meldt universiteitenvereniging VSNU.

De instroom van EER-studenten neemt dit collegejaar toe, met 10% tot 12%. De instroom van de groep studenten van buiten de EER neemt af. Hoe groot die daling is zal begin 2021 duidelijker zijn.

In mei en juli onderzocht Nuffic wat de studieplannen waren van potentiële internationale studenten. Toen bleek al dat, ondanks de coronacrisis, de interesse om in Nederland te studeren onverminderd groot was. Wel gaven internationale studenten, met name van buiten Europa, aan dat onzekerheden als reisrestricties en het tijdig verkrijgen van het studievisum mogelijk roet in het eten konden gooien. Hier lees je het nieuwsbericht hierover.

Eerder bleek al dat universiteiten en hogescholen, in vergelijking met voorgaande jaren, voor minder niet-EER studenten een aanvraag hebben ingediend voor een studievisum. Zonder zo’n visum hebben internationale studenten geen toegang tot het Nederlands hoger onderwijs.

Andere Europese landen, zoals Zweden en het Verenigd Koninkrijk, geven aan dat de instroom van internationale studenten in hun land toeneemt.

De afgelopen jaren is het aantal buitenlandse studenten op Nederlandse universiteiten flink gestegen. In 2019 studeerden er ruim 62.000 internationale studenten in Nederland, het merendeel afkomstig uit EER-landen. De groei van internationale studenten uit de EU toont dat Nederland nog steeds een gewilde studiebestemming is. EER-studenten hebben daarnaast minder te maken met reis- of visumbeperkingen als gevolg van de coronacrisis.

De groep studenten van buiten de EER heeft daarentegen wel te maken gehad met reisbeperkingen en onzekerheden als gevolg van de coronacrisis. Al voor de start van het collegejaar gaven ze aan reisrestricties en visumprocedures als belangrijke onzekerheden te zien wat betreft een studie in Nederland.

De landelijke cijfers voor hogescholen zijn nog niet bekend. Internationale studenten maken in het hbo een kleiner deel uit van het totaal dan op universiteiten. Meer informatie? Bekijk onze facts and figures.

Altijd op de hoogte blijven? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief.