Corona: Drastische daling aantal mbo-studenten dat naar buitenland gaat tijdens studie

Het aantal mbo-studenten dat naar het buitenland gaat voor een stage is als gevolg van de coronapandemie drastisch afgenomen. De druk op Nederlandse stagemarkt wordt hierdoor groter.
Geschreven door Nuffic

Na een jarenlange groei, is het aantal mbo-studenten dat naar het buitenland gaat voor een stage als gevolg van de coronapandemie drastisch afgenomen. In het schooljaar 2018-2019 gingen er 9.227 studenten voor een stage naar het buitenland. Afgelopen schooljaar waren dit er een stuk minder: 6.276. De stages vonden voor het overgrote deel plaats in het eerste semester. Het tweede semester toont een terugval van het aantal buitenlandstages in het mbo naar een dieptepunt van 112 buitenlandstages.

De beroepspraktijkvorming (stage) is een verplicht onderdeel van elke mbo-opleiding. Studenten kunnen die ook bij een erkend leerbedrijf in het buitenland doen. Daar maken Nederlandse mbo-studenten dan ook gretig gebruik van: Jaarlijks gaan er meer mbo-studenten naar het buitenland dan dat er buitenlandse mbo-studenten naar Nederland komen.

Dit jaar lopen de buitenlandstages hard terug, door reisbeperkingen en de tijdelijke sluiting van bedrijven. Dit levert extra druk op binnen de mbo-sector, waar nationaal al een groot tekort is aan stageplekken. In ons land gaat het om een tekort van ruim 20.000 stageplekken.

"Mbo-scholen leiden op voor de regionale arbeidsmarkt en deze is steeds meer internationaal georiënteerd"

Een internationale ervaring is voor mbo-studenten van steeds grotere waarde, zo blijkt ook uit recent Nuffic-onderzoek. Mbo-scholen leiden op voor de regionale arbeidsmarkt en deze is steeds meer internationaal georiënteerd. Afgestudeerde mbo-studenten krijgen in hun werk bijvoorbeeld te maken met buitenlandse toeleveranciers van gewassen, Europese wetgeving rondom persoonsgegevens of patiënten van niet-Westerse komaf.

Hoe internationaal georiënteerd is de regionale arbeidsmarkt voor mbo-opgeleiden? Lees ons onderzoek: Internationaal georiënteerde arbeidsmarkt voor het mbo (443,96 kB).

Afra Verkerk, verantwoordelijk voor internationalisering in het mbo bij Nuffic, vindt het belangrijk dat studenten internationale competenties ontwikkelen, ook al kunnen ze nu niet naar het buitenland. "Een internationale ervaring opdoen kan ook in eigen land, dit noemen we internationalisation at home. We zien bijvoorbeeld in toenemende mate studenten op school samenwerken met Europese jongeren via het online platform eTwinning of virtueel stage doen. Juist nu in coronatijd is dit een goed alternatief."

Nuffic roept het internationaal georiënteerde bedrijfsleven in Nederland op om stageplekken beschikbaar te stellen. Verkerk: "Studenten kunnen bij die bedrijven samenwerken met collega’s met diverse culturele achtergronden, een andere voertaal leren of internationaal georiënteerde werkzaamheden uitvoeren. De Samenwerkingsorganisatie Beroepsonderwijs Bedrijfsleven [SBB] labelt deze bedrijven als internationaal georiënteerde leerbedrijven. Uiteindelijk hopen we dat grenzen opengaan en studenten weer die unieke ervaring in het buitenland kunnen opdoen, want daar groeien ze als persoon enorm van."

Internationale competenties helpen je te leren, leven en werken in een interculturele klas, samenleving en een internationaal georiënteerde arbeidsmarkt. We hebben belangrijke modellen, onderzoeken en brochures verzameld op een pagina, die je hier kan lezen: Internationale competenties.