Centraal NL alumni network stopt

Het centrale NL alumni network dat Nuffic beheert houdt dit jaar definitief op te bestaan.
MOOC

Het centrale NL alumni network dat Nuffic beheert houdt dit jaar definitief op te bestaan. Achterliggende reden is dat de subsidie ten behoeve van het onderhouden van het centrale netwerk is afgelopen en er geen alternatieve financiering is gevonden voor een centraal netwerk. Inzet is om data lokaal door Nederlandse posten in het buitenland op te vangen. Daarnaast houden de meeste Nederlandse onderwijsinstellingen data over internationale alumni bij.

Het centrale, door Nuffic beheerde, NL alumni network heeft er in de afgelopen jaren voor gezorgd dat internationale studenten en onderzoekers ook na hun studie of onderzoek verbonden blijven met Nederland. Nuffic heeft samen met betrokken partijen gezocht naar de mogelijkheden voor een doorstart van het centrale netwerk. Vanwege gebrek aan alternatieve financiering is besloten het centrale netwerk te beëindigen en over te gaan op decentrale lokale netwerken. De ambassades zullen naar verwachting een grotere rol krijgen bij het bijhouden van data en het activeren van lokale netwerken.

De komende maanden verdwijnt de onderliggende infrastructuur van het centrale netwerk, zoals de database met alumni-informatie en de website voor alumni, ambassades en bedrijven. In de nabije toekomst zal het mogelijk worden om alumni via lokale netwerken te benaderen.

Nuffic betreurt het stopzetten van het NL Alumni Netwerk als centrale en internationale community, erkent de goede samenwerking met alumni, ambassades en ministeries en waardeert de financiering van het netwerk door het ministerie van OCW in de afgelopen jaren.

We bedanken alle alumni voor hun inzet en enthousiasme om Nederland op de kaart te zetten door hun actieve bijdragen tijdens handelsmissies, netwerkevenementen bij ambassades, carrière-bijeenkomsten voor studenten en onderwijscampagnes in de afgelopen jaren. Nuffic blijft gecommitteerd aan het ondersteunen van goede relaties met internationale NL Alumni en zal zich voor alumni in blijven zetten.

De website van NL alumni is offline. Meer informatie over het eindigen van het netwerk is hieronder te lezen.
Mocht je in contact willen blijven met je Nederlandse onderwijsinstelling of met je mede-alumni, kijk dan op de alumniwebsite van jouw onderwijsinstelling.

Daarnaast zijn er ook nog deze mogelijkheden om in Nederland in contact te blijven: