Blaise Pascal College winnaar Europees Talenlabel 2022

Met het taalproject 'Mémoire des Migrations' heeft Astrid Eelkema, docente Frans op het Blaise Pascal College in Zaandam, het Europees Talenlabel 2022 gewonnen.
Geschreven door Nuffic
Covers van eerste en laatste bundel van Mémoire des Migrations

De uitreiking vond plaats op vrijdag 2 december tijdens het Congres Levende Talen. Aan het Europees Talenlabel is een hoofdprijs van € 5.000 verbonden. Ieder jaar is er een ander thema. Het thema van editie 2022 was “Grenzeloos Grenzenloos”. Speciale aandacht ging uit naar taalprojecten met een focus op de kennis van land en cultuur; een taalproject dat de blik op de wereld vergroot of verandert.

Al deze punten kwamen uitstekend naar voren in het winnende project Mémoire des Migrations, dat al in 2008 startte. De digitaal beschikbare bundel met migratieverhalen, geschreven door Franse leerlingen van het lycée Frédéric Mistral in de Parijse banlieue, vormden de inspiratiebron voor Astrid Eelkema’s project.

Leerlingen interviewden voor dit project hun ouders en grootouders over vroeger, over hun leefsituatie, hun beweegredenen en de gevolgen van hun migratie. Deze migratie- en familieverhalen werden door de leerlingen in het Frans opgeschreven en klassikaal besproken. Het stimuleerde leerlingen om met elkaar en anderen in gesprek te gaan over hun herkomst, identiteit en overeenkomsten.

Tekst gaat verder onder afbeelding.
Juryvoorzitter Catherine van Beuningen (links) reikt de prijs uit aan Astrid Eelkema van het Blaise Pascal College (rechts).

uitreiking van het Europees Talenlabel 2022

Ter voorbereiding op het schrijven zocht docent Eelkema bijpassende digitale authentieke bronnen voor de leerlingen en didactiseerde die voor lees- en luistervaardigheid. Onder de uiteenlopende verhalende, informatieve en muzikale bronnen waren Bigflo & Oli (“Rentrez chez vous”) en Massilia sound system (“Ma ville est malade”).

Zo zette Eelkema haar leerlingen aan om vanuit hun eigen familiegeschiedenis na te denken over het thema ontheemding en over de zoektocht van de personages naar een thuis, naar geluk en naar hun identiteit.

Volgens de jury laat dit project uitstekend zien dat het werken aan interculturele competenties kan worden geïntegreerd met het werken aan taalcompetenties en literaire competenties. Daarover reflecteren en communiceren in het Frans kan zowel binnen als buiten de klas voor verbondenheid en wederzijds begrip zorgen. Schrijven om gelezen te worden, wordt zo ook schrijven om begrepen te worden. De jury vond dan ook dat dit project een mooie inspiratiebron is voor het integreren van interculturele competenties, burgerschapsvorming en meertaligheid in de taallessen.

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Leerlingen van het Blaise Pascal College werken aan project Mémoire des Migrations

Het project was ingebed in de doorlopende leerlijn intercultureel leren van het vak Frans, waarin leerlingen vanaf klas 1 stapsgewijs leren werken aan kennis, vaardigheden, bewustzijn en houding ten opzichte van andere culturen en de eigen cultuur en overeenkomsten en verschillen leren onderzoeken en duiden om zo ook 'de ander' te leren kennen.

Dat het project zo volwaardig wordt afgeleverd en in een doorlopende leerlijn is ingebed, staat niet helemaal op zichzelf. Het Blaise Pascal College is jaren een ELOS-school geweest en nu lid van het Global Citizen Network (GCN). Scholen die lid zijn van het GCN delen als doel: het opleiden van leerlingen tot wereldburgers zodat ze goed zijn voorbereid op de internationale en interculturele maatschappij.

Overige winnaars Talenlabel

De tweede prijs gaat naar het project LoCall (Local Linguistic Landscapes for Global Language Education) van de Rijksuniversiteit Groningen. In dit project werd een scala aan producten ontwikkeld, zoals een app en concrete lesactiviteiten, die leraren kunnen gebruiken om leerlingen bewust te maken van hun meertalige omgeving.

De derde prijs en ook de Publieksprijs is gewonnen door Rijksuniversiteit Groningen en de Radboud Universiteit Nijmegen in samenwerking met de Carl von Ossietzky Universität Oldenburg en de Westfälische Universität Münster met het project Grenzen verleggen.

In het project steken Nederlandse Germanistiek-studenten en Duitse Neerlandistiek-studenten letterlijk de grens over om te werken aan hun taalvaardigheid, (inter)cultureel bewustzijn en werkveldoriëntatie. Behalve over het internationale karakter is de jury enthousiast over de authentieke taalleer- en gebruikssituaties die in de cursus gecreëerd zijn en over de aandacht voor nieuwe ERK-schalen, bijvoorbeeld mediation.
Lees meer over alle winnaars.

Over het Europees Talenlabel

De Europese Commissie bevordert meertaligheid onder Europeanen. In het ideale geval beheerst iedere Europese burger, naast de moedertaal, twee andere EU-talen. Vanuit deze gedachtegang is het Europees Talenlabel ontstaan; een Europese prijs ter aanmoediging van innovatieve taalprojecten. Hij wordt jaarlijks in elk deelnemend land uitgereikt. De prijs beloont nieuwe technieken in vreemdetalenonderwijs, het verspreiden van kennis en ‘good practices’.