Automatische erkenning diploma’s hard nodig

In 2020 moeten alle landen binnen de Europese Hoger Onderwijs Ruimte (EHEA) elkaars bachelor- en masterdiploma’s automatisch gaan erkennen.

Nuffic heeft samen met partners van andere Europese erkenningscentra onderzocht hoe dat gerealiseerd kan worden. Het rapport is sinds deze week gratis beschikbaar.

Om studentenmobiliteit te bevorderen is wederzijdse erkenning van buitenlandse diploma’s van groot belang. Dat betekent dat bijvoorbeeld een bachelordiploma dat behaald is in het ene land, automatisch als bachelor gewaardeerd wordt in een ander land. Met nog maar 2 jaar te gaan, is er weinig tijd te verliezen om dit te realiseren voor alle landen die deel uitmaken van de Europese Hoger Onderwijs Ruimte.

Nuffic heeft samen met partners uit het ENIC-NARIC netwerk (de erkenningscentra in andere Europese landen) een inventarisatie gemaakt van de huidige erkenningspraktijk. Op basis daarvan worden de mogelijkheden geschetst om tot automatische erkenning te komen. De bevindingen zijn te lezen in het rapport ‘A short path to automatic recognition: 4 models’.

A short path to automatic recognition - 4 models‌ (962.9 kB)

Voor- en nadelen

Landen kunnen zelf bepalen hoe ze met erkenning van diploma’s omgaan en uit de inventarisatie blijkt dat daar 4 modellen voor zijn. Het rapport belicht van ieder model de voor- en nadelen.

"De belangrijkste conclusie is dat automatische erkenning op systeemniveau ook op een hele praktische manier kan worden toegepast", zegt Bas Wegewijs die vanuit Nuffic betrokken was bij het onderzoek. “Nederland is daarvan een exponent. In onze 80 openbare landenmodules staan tabellen die leiden tot de waardering van het betreffende diploma. Dus in praktijk doen we aan automatische erkenning, maar het is niet zo heel duidelijk om welke landen het gaat. Het is goed om dat zichtbaarder te maken.”

Benelux-verdrag

Een ander model is het Benelux-verdrag waarin in 2015 wettelijk is vastgelegd dat Nederland, België en Luxemburg elkaars diploma’s erkennen. “Het heeft een aantal jaren geduurd voordat dit verdrag kon worden getekend omdat de wet moest worden aangepast. Als je dat wil doorzetten naar alle landen van de EHEA, is dat heel tijdrovend”, aldus Wegewijs.

“Dat model heeft niet onze voorkeur. Want er zijn eenvoudiger wegen. Een ander voorbeeld daarvan is Portugal. Die heeft zelf een lijst van landen opgesteld waarvan ze de bachelor- en masterdiploma’s erkennen. Die erkenning hoeft niet wederzijds te zijn en deze aanpak werkt goed in de praktijk”.

Versnelling diplomawaarderingen

Volgens Wegewijs is het zeker haalbaar om in 2020 tot automatische erkenning te komen in een groot deel van de EHEA. “Veel landen doen al heel veel in de praktijk, maar we moeten dit transparanter maken. En dan zal het zeker tot versnelling van diplomawaarderingen leiden.”

In het kader van het Sorbonne-proces heeft de Europese Commissie wederzijdse erkenning van diploma’s recentelijk opnieuw op de politieke agenda’s gezet. Nuffic hoopt dat dit rapport een nuttige bijdrage kan leveren aan de praktische invulling van deze ambities.

Sorbonne-proces

60 jaar onderwijsvergelijking

10 december 2018
Elke dag werken 33 mensen bij Nuffic aan het waarderen van diploma’s van studenten en alumni vanuit de hele wereld. Dit jaar viert de afdeling onderwijsvergelijking haar 60e verjaardag.

Meer budget Erasmus+ voor po en vo

23 november 2017
Het budget voor Erasmus+ is voor 2018 met 15% gestegen. In totaal is er in Nederland €55,6 miljoen beschikbaar. Daarvan is €10,7 miljoen bestemd voor po en vo.