Advies Onderwijsraad over internationalisering hoger onderwijs

Publicatiedatum: 30-05-2018 08:45

'Waardeer internationalisering én zorg voor waarborgen voor kwaliteit en toegankelijkheid'. Dat schrijft de Onderwijsraad aan minister van Engelshoven in haar advies Internationalisering in het hoger onderwijs, dat ze dinsdag 29 mei publiceerde.

Het rapport sluit aan bij de visie van Nuffic dat internationalisering een belangrijke bijdrage levert aan het internationaal competent worden van studenten, aan de kwaliteit van ons onderwijs en breder gezien aan onze Nederlandse samenleving. Tegelijk moeten we oog hebben voor de uitdagingen die komen kijken bij internationalisering, zoals de toegankelijkheid van het hoger onderwijs en een te eenzijdige keuze voor Engels.
Het advies biedt dan ook goede aanknopingspunten voor het werk van Nuffic. De Onderwijsraad pleit voor beleid om meer duidelijkheid te scheppen over het wat, waarom en waartoe van internationalisering en om niet alleen oog te hebben voor één aanpak van internationalisering voor het hoger onderwijs. Deze sluiten aan bij haar eerdere advies Internationaliseren met ambitie.
Laatste wijziging: 30-05-2018 08:45