Acht initiatieven voor nieuwkomers en vluchtelingen

Goed onderwijs is belangrijk voor de integratie van nieuwkomers en vluchtelingen. Zeven handige initiatieven voor een goede start in Nederland, en één in het buitenland.
Geschreven door Nuffic

Goed onderwijs is belangrijk voor de integratie van nieuwkomers en vluchtelingen. Kinderen en jongeren moeten snel aansluiting kunnen vinden bij het Nederlandse onderwijs. Voor volwassenen is het belangrijk dat hun buitenlandse diploma’s erkend worden zodat ze snel aan de slag kunnen op de Nederlandse arbeidsmarkt.

Hoe kunnen Nederlandse scholen voor po, vo en mbo, hogescholen en universiteiten zich voorbereiden op de komst van nieuwkomers en vluchtelingen, zodat er geen talent verloren gaat? Zeven handige initiatieven voor een goede start in Nederland, en één in het buitenland.

1. Subsidies voor basis- en voortgezet onderwijs

Voor basis- en middelbare scholen die met vluchtelingen en nieuwkomers te maken krijgen zijn er subsidiemogelijkheden. Zo kun je via Erasmus+ financiering aanvragen voor specifieke activiteiten met je klas.

On the move in Europe

Samen met scholen in Roemenië, Hongarije, Spanje, Italië en Duitsland startte docenten van RSG Slingerbos in Harderwijk het project ‘On the move in Europe’, met financiële ondersteuning van Erasmus+. Zij wilden jongeren meenemen in het begrip vluchteling en de achtergronden van vluchtelingen. En hen laten zien én ontdekken hoe we in Europa op een vreedzame en democratische manier kunnen samenleven.

“We organiseerden projectbijeenkomsten op elke school, waarbij leerlingen zich steeds op hun eigen school voorbereidden aan de hand van allerlei praktische opdrachten.”

2. Cursussen voor leerkrachten en docenten

Het is belangrijk dat basisscholen, middelbare scholen en mbo-instellingen goed voorbereid zijn op de komst van leerplichtige vluchtelingkinderen. Voor zowel docenten als leerlingen is met name het vergroten van interculturele competenties hiervoor nuttig.

Nieuwkomers stromen, soms na een kort verblijf op een AZC-school of in een schakelklas, door naar het reguliere onderwijs. Het is even wennen als je school een aantal nieuwkomers ontvangt. Via organisaties als LOWAN kun je studiedagen en bijeenkomsten bijwonen om hier meer over te weten te komen en om met andere scholen in contact te komen.

Je kunt ook vanachter je bureau een gratis E-Learning module volgen over wereldburgerschap.

Via eTwinning is er een (gratis) kant-en-klaar projectpakket beschikbaar voor een succesvol eTwinning-project over migranten en vluchtelingen voor leerlingen tussen de 16 en 19 jaar.

3. Gratis opleidingswaardering voor scholieren

Een groep vluchtelingen die vaak tussen wal en schip raakt, zijn 16- tot 17-jarigen. Zij hebben meestal niet de mogelijkheid gehad om hun middelbare school af te ronden. Daardoor komen ze vaak op een mbo niveau 1-opleiding terecht, ook als ze eigenlijk een hoger niveau aankunnen.

De expertisecentra voor diplomawaardering van Nuffic en Stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven (SBB) bieden internationale schakelklassen (ISK’s) en mbo’s de mogelijkheid om voor deze specifieke groep leerlingen een opleidingswaardering aan te vragen. Dan wordt op basis van cijferlijsten of tussentijdse examens een niveau bepaald.

4. 'Pathfinder’ voor vluchtelingen

Op hun weg naar het mbo en het hoger onderwijs stuiten vluchtelingen op een wirwar aan regelingen en papierwerk. De Pathfinder webapplicatie voor vluchtelingstudenten leidt hen op een overzichtelijke manier langs alle informatie.

De IND, de Belastingdienst, het UWV, DUO, het CAK, de SVB, SBB, Studielink, ITTA, MBO Raad en UAF houden de informatie in Pathfinder actueel.

Het Nederlandse onderwijssysteem

Op Studyinholland.nl kunnen nieuwkomers ook kennismaken met het Nederlandse onderwijssysteem. Informatie over het Nederlandse onderwijssysteem is ook beschikbaar het Frans, Arabisch en Farsi.

Bekijk de Engelstalige video met uitleg over het Nederlandse onderwijssysteem.

5. Gratis diplomawaardering

Voor onderwijsinstellingen en werkgevers is het belangrijk om te weten hoe opleidingen en diploma’s zich verhouden tot het Nederlandse onderwijs. Zij kunnen zelf de Nederlandse waardering van de meest voorkomende diploma’s uit meer dan 90 landen opzoeken. Zo kun je bijvoorbeeld de opleidingsduur, het soort onderwijs en de functie van deze diploma’s in Syrië achterhalen.

Vluchtelingen en nieuwkomers met een inburgeringsplicht kunnen hun diploma gratis laten waarderen via idw.nl. In 2018 maakten bijna 6500 inburgeraars daar gebruik van.

Het is ook mogelijk om een opleiding te laten waarderen die niet volledig is afgerond. Voor vluchtelingen die niet meer over hun documenten beschikken is er een speciale procedure: zij kunnen een Indicatie Onderwijsniveau aanvragen. Voor nieuwkomers is er ook Engelstalige informatie over diplomawaarderingen.

6. Trainingen over diplomawaardering

Voor admissions officers in het hoger onderwijs biedt de Nuffic Academy een speciale training over de waardering van diploma’s uit Syrië, Iran en Irak.

Er is ook een Engelstalige online course credential evaluation. Hierin leer je de fijne kneepjes van het vak diplomawaardering. Zo kun je een stortvloed aan (niet-doorsnee) waarderingsaanvragen efficiënter verwerken.

7. Toolkit voor toelating zonder diploma’s

Universiteiten en hogescholen die hulp nodig bij het opstellen van toelatingsprocedures voor vluchtelingen zonder papieren kunnen gebruik maken van een gratis toolkit. daarmee kunnen ze zelf bekijken of er een alternatieve toelatingsroute mogelijk is voor deze groep nieuwkomers en vluchtelingen.

De toolkit is ontwikkeld in samenwerking met een werkgroep van instellingen in het hoger onderwijs.

8. Ook hulp voor vluchtelingen buiten Europa

Niet alleen in Nederland wordt gewerkt om vluchtelingen in het hoger onderwijs bij te staan. Er zijn ook fondsen die vluchtelingen die in de regio zijn gebleven ondersteunen. Zo stelt het Europese Madad Fonds 12 miljoen euro beschikbaar in het HOPES-programma, voor Syrische vluchtelingenstudenten die in Turkije, Libanon, Jordanië, Irak en Egypte studeren.

Het geld wordt gebruikt voor taalcursussen, kortlopende studieprogramma’s en studiebeurzen. Nuffic ondersteunt onderwijsinstellingen in deze regio onder meer bij het ontwikkelen van online leermogelijkheden.

Het Capacity Development Programme Lebanon draagt bij aan de verbetering van toekomstperspectieven van gastgemeenschappen en vluchtelingen die specifiek in Libanon verblijven. In 2018 zijn twee projecten gestart die docenten in het primair-, voortgezet onderwijs en mbo ondersteunen bij het opleiden van vluchtelingenkinderen.

Scheikundelokalen voor Syrische vluchtelingen

Syrische vluchtelingen die in Libanon wonen studeren niet vaak door in het hoger onderwijs. Een van de redenen is dat de basisschoolleerlingen in groep 8 een lastig toelatingsexamen moeten doen voor het voortgezet onderwijs. Bij dat examen hoort ook biologie en scheikunde, maar in de tentenkampen waar zij leven is er geen plek om dat in de praktijk te oefenen.

Via het HOPES-programma worden twee wetenschapslokalen in vluchtelingenkampen gebouwd. Zo kunnen 300 Syrische meisjes in de groepen 6, 7 en 8 van de basisschool kennismaken met exacte vakken, wat hun kans verhoogt om verder te kunnen leren. Daarnaast worden lokale leraren opgeleid in het geven van deze vakken.

Nog meer nieuws over internationalisering in onderwijs? Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en blijf altijd op de hoogte.