Toelating en verblijf

Buitenlandse studenten die naar Nederland komen om te studeren, krijgen meestal te maken met immigratieprocedures. Naast een geldig paspoort is vaak een inreisvisum nodig. Dit is afhankelijk van de nationaliteit en de verblijfsduur van je gast.

Toelating tot maximaal 3 maanden

Buitenlandse studenten die voor maximaal 3 maanden naar Nederland willen komen, hebben een visum kort verblijf (ofwel Schengenvisum) nodig om Nederland in te reizen. 

Alles wat je wilt weten over studeren en verblijven in Nederland vind je bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Pilot mbo 4 voor niet-EU-studenten

Niet-EU-studenten die langer dan 3 maanden naar Nederland willen komen om stage te lopen kunnen deelnemen aan de pilot mbo 4. Onder deze pilot kunnen maximaal 300 studenten van buiten de EU in Nederland een deel van hun opleiding volgen. De pilot loopt van 1 februari 2017 tot 1 februari 2020.

Maximaal 30% van de studenten mag uit hetzelfde land komen en 75% uit de Nederlandse topsectoren (Agri & Food, Chemie, Creatieve industrie, Energie, High-tech, Tuinbouw, Life science & Health, Logistiek en Water). De resterende 25% procent mag uit andere sectoren komen.

Kijk voor meer informatie over de pilot en voor aanmelding op www.internationalvet.nl.

Laatste wijziging: 04-07-2017 12:38