Nieuwsberichten Diplomawaardering

Nieuwe beschrijving Europees Baccalaureaat
Naast de 81 unieke beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen staat nu ook informatie over het Europees Baccalaureaat online. Gratis te downloaden via onze homepage.
‘FAIR was goede stok achter de deur’
Is jouw aanmeldprocedure voor internationale studenten wel zo duidelijk als je denkt? NHTV internationaal hoger onderwijs Breda deed mee aan het FAIR-project. Coördinator Marije van de Langkruis: “De communicatie met de aanmelder kon een stuk duidelijker.”
Gerichte aanbevelingen voor betere erkenningsprocedures
Het zojuist verschenen FAIR-rapport bevat een aantal concrete aanbevelingen om erkenningsprocedures van buitenlandse studieresultaten sneller en transparanter te laten verlopen. Dat vergemakkelijkt de mobiliteit van studenten in Europa.
Wat is een diploma uit Syrië waard?
Om goed en snel te kunnen integreren in Nederland is het belangrijk dat vluchtelingen weten wat hun diploma hier waard is, zodat ze zich kunnen oriënteren op de arbeidsmarkt of op verdere studie. Nuffic en SBB waardeerden hiervoor in de eerste 5 maanden van dit jaar al 2.281 diploma’s, terwijl dat er over heel 2016 nog 3.600 waren.
Diplomawaardering inburgeraars nu digitaal
De procedure voor het aanvragen van een diplomawaardering voor inburgeraars is vanaf 15 februari 2017 volledig digitaal. Dat is te danken aan een webapplicatie die EP-Nuffic en SBB hebben gelanceerd. Het samenstellen van papieren dossiers behoort daarmee tot het verleden.
Vijf nieuwe landenbeschrijvingen beschikbaar
Eritrea, Libanon, Oeganda, Singapore en Servië zijn toegevoegd aan de unieke beschrijvingen van buitenlandse onderwijssystemen door EP-Nuffic. Er zijn nu 81 landen gecoverd. Gratis te downloaden via onze homepage.
Vraag opleidingswaardering aan voor migrantenjongeren
Werkt u voor een internationale schakelklas (ISK) of een mbo-instelling en wilt u de instroom van migrantenjongeren naar mbo-niveau 2, 3 en 4 verbeteren? Vraag dan een opleidingswaardering aan.
Laatste wijziging: 08-10-2015 10:03