Beurzen en subsidies

Er zijn verschillende beurzen en subsidies voor internationalisering in het middelbaar beroepsonderwijs.

Met een beurs van Erasmus+ kunnen studenten op uitwisseling naar een ander Europees land.

Het Tanzania Dutch Energy Capacity Building Programme (TDECB) helpt Nederlandse organisaties bij het opzetten en versterken van opleidingen in Tanzania. Het gaat hierbij speciaal om opleidingen op het gebied van hernieuwbare energie en gas.

Wilt u bijdragen aan beter beroepsonderwijs in ontwikkelingslanden? Daarvoor bestaat het NICHE-programma.

Wij beheren deze subsidieprogramma’s namens de Nederlandse regering, de Europese Commissie en private partijen.

Laatste wijziging: 17-11-2016 13:55
Kwam deze informatie van pas?