Workshopronde

1 en 2

Thema/onderwerp

  • Wereldburgerschap
  • Inclusie

Sector

Praktijkonderwijs en voortgezet speciaal onderwijs

Voor wie?

Leraren/mentoren die samen met leerlingen willen werken aan een digitaal portfolio waarin zij kunnen laten zien wie ze zijn en waar ze trots op zijn.

Korte omschrijving

Het onderwijs is in elk land anders. In dit project vanuit Erasmus+ hebben scholen uit Italië, Litouwen, Frankrijk, Duitsland en Nederland elkaar gevonden in gemeenschappelijke behoeftes en wensen. Er is kennis en ervaring uitgewisseld die zijn gebruikt in het gezamenlijk ontwikkelde digitale portfolio. Het portfolio wordt nog steeds doorontwikkeld met de Europese partners in het project Sustein.

Het levenlang digitaal portfolio is bedoeld voor kwetsbare leerlingen, zodat zij het onderwijs verlaten met een mooi pakket aan ervaringen, vaardigheden en competenties. Een digitaal portfolio/paspoort dat laat zien wie ze zijn en waar ze trots op zijn. Het portfolio beantwoordt ook aan de eisen die worden gesteld aan het vso diploma en de uitstroom arbeidstoeleiding.

In deze workshop vertellen de Nederlandse projectpartners CINOP en de Aloysius Stichting over de gedachte achter het digitaal portfolio (eigenaarschap voor de leerling), de uitwisseling van ervaringen met scholen uit Italië, Litouwen, Frankrijk en Duitsland en de totstandkoming van het huidige digitale portfolio. Uiteraard komt het gebruik van het portfolio uitgebreid aan bod.

Wat levert deze sessie jou op?

  • Je maakt kennis met het digitaal portfolio Cozima en je gaat zelf aan de slag met je portfolio.
  • Je krijg inzicht in de werking en functionaliteiten van het portfolio.
  • Je gaat zelf aan de slag met een competentiescan.
  • Je ervaart het gemak van het toevoegen van foto’s/films/bewijzen/etc.

Werkvorm

Presentatie en workshop

Sprekers

  • Anneloes van Delft, CINOP
  • Jolanda Langewouters, Aloysius Stichting

Terug naar het overzicht van alle workshops