De centrale vraag in de keynote kent meerdere antwoorden: ja, het is een crisis, en ja, het is een transformatie. Wat is de impact van corona, en met name alle daarmee samenhangende maatregelen, op de realiteit van scholen voor voortgezet onderwijs? Hoe legt het ons beperkingen op? En hoe zet het ons aan tot innovaties? Wat willen we er op termijn van behouden? En waar willen we juist graag weer afscheid van nemen? En wat leren we in deze ontregelende tijden over het omgaan met onzekerheden en complexiteit? Daarbij besteden we aandacht aan de wijze waarop we, vanuit de denkwijze en aanpakken van Deep Democracy, echt goede gesprekken kunnen voeren.

Het goede gesprek kent twee onderling verbonden kanten: vrijmoedig spreken en openhartig luisteren. Vrijmoedig spreken betekent: je voelt je vrij om te zeggen wat je wilt zeggen - en als je je onvoldoende vrij voelt, dan ben je moedig genoeg om het toch te doen. Openhartig luisteren houdt in dat je echt kunt horen wat anderen zeggen, ook als het loodrecht staat op wat jij vindt.

Het is niet altijd makkelijk om vrijmoedig te spreken en openhartig te luisteren, en soms zelfs ronduit spannend. Maar het helpt wel enorm om ons gezamenlijke potentieel goed te benutten, zeker als de perspectieven divers (en vaak botsend) zijn. Een gespreksmodel met drie stappen en twee heldere principes helpt hierbij.

Over Frank Weijers

Frank Weijers (63) is Deep Democracy instructor en facilitator van groepsprocessen. Hij werkte bij een aantal onderwijsinstellingen als interimdirecteur, leidde verschillende internationale projecten (onder meer in de Filippijnen en Hongarije) en woonde vier jaar op Curaçao, waar hij het Vespucci College opzette.

Hij leidt complexe dialogen, werkt met conflicten in groepen en begeleid groepen die hun gezamenlijke potentieel beter - en met meer plezier - willen benutten. Daarnaast traint hij anderen in het werken met de filosofie en aanpakken van Deep Democracy. ‘Ruimte’ speelt een centrale rol in zijn werk: hoe neem je je ruimte goed in terwijl je anderen hun ruimte laat?

Terug naar het agenda-item