Hoe kan je ervoor zorgen dat leerlingen zelf in de doeltaal praten tijdens oefeningen in de les?

Komen deze vragen je bekend voor en zou je graag willen leren hoe het anders kan en je leerlingen kan helpen de doeltaal te begrijpen en te spreken?

In deze workshop gaan we aan de slag met het geven van instructies en het bieden van taalsteun. We bespreken hoe je dit zo kunt aanpakken dat zowel jij als je leerlingen vrijwel de hele les de doeltaal kunnen spreken. Natuurlijk praten we hier niet alleen over, maar passen de theorie ook gelijk toe zodat je het morgen in de klas meteen kunt uitproberen.

Aan het einde van deze workshop kun je:

  • ‘Short, snappy & familiar’ zinnen selecteren en gebruiken om instructie te geven.
  • Leerlingen laten zien wat je bedoelt.
  • Leerlingen helpen Engels/Frans/Duits te praten door taalsteun te bieden.

De voertaal van de workshop is Engels, maar de oefeningen worden in alle drie de talen aangeboden omdat ik het belangrijk vind dat iedereen er concreet iets aan heeft.

Praktische informatie

Workshopleider: Anneke Boonacker
Thema: buurtaalonderwijs, tpo, vvto
Platform: Webinargeek

Dit is een webinar van de Maand van Taal en Wereldburgerschap in het basisonderwijs.