Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat je vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met je persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, lees je op deze pagina.

In diverse formulieren op deze website wordt om je persoonlijke gegevens gevraagd. Bijvoorbeeld je naam en e-mailadres. Denk daarbij aan het abonneren op een nieuwsbrief of het aanmelden bij een besloten deel van de website of een netwerk.

Gebruik

Wij gebruiken je persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor je ze hebt achtergelaten. Heb je bijvoorbeeld je naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruiken wij deze gegevens niet om je ook andere informatie toe te sturen. Wij verstrekken je persoonsgegevens ook niet aan derden, tenzij dat duidelijk staat aangegeven.

Je gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing door de politie.

Bewaren en beschermen

Wij bewaren je persoonlijke gegevens niet langer dan nodig en verwerken en beveiligen ze zorgvuldig. Uiteraard voldoen wij aan de wettelijke plicht om bij de Autoriteit Persoonsgegevens te melden dat wij persoonsgegevens verwerken.

Jouw gegevens

Je kunt de gegevens die wij over jou hebben vastgelegd via het onderstaande formulier bij ons opvragen en laten aanpassen.

Verzoek tot inzage in gegevens

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Laatste wijziging: 21-08-2017 14:11