Privacybeleid

Wij zijn ons ervan bewust dat u vertrouwen stelt in ons. We gaan dan ook zorgvuldig om met uw persoonlijke gegevens. Hoe we dat precies doen, leest u op deze pagina.

In diverse formulieren op deze website wordt om uw persoonlijke gegevens gevraagd. Bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres. Denk daarbij aan het abonneren op een nieuwsbrief of het aanmelden bij een besloten deel van de website of een netwerk.

Gebruik

Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt achtergelaten. Hebt u bijvoorbeeld uw naam en e-mailadres ingevuld om een nieuwsbrief te ontvangen? Dan gebruiken wij deze gegevens niet om u ook andere informatie toe te sturen. Wij verstrekken uw persoonsgegevens ook niet aan derden, tenzij dat duidelijk staat aangegeven.

Uw gegevens kunnen wel worden gebruikt voor opsporing door de politie.

Bewaren en beschermen

Wij bewaren uw persoonlijke gegevens niet langer dan nodig en verwerken en beveiligen ze zorgvuldig. Uiteraard voldoen wij aan de wettelijke plicht om bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) te melden dat wij persoonsgegevens verwerken.

Uw gegevens

U kunt de gegevens die wij over u hebben vastgelegd via het onderstaande formulier bij ons opvragen en laten aanpassen.

Verzoek tot inzage in gegevens

Wijziging privacybeleid

Wij behouden ons het recht voor om de privacy policy te wijzigen binnen het kader van de Wet bescherming persoonsgegevens.

Laatste wijziging: 04-09-2015 09:46