Verzekering en belasting

Als de student een bijbaantje heeft gevonden, moet hij rekening houden met een aantal zaken zoals belastingen en verzekeringen.

Zorgverzekering

Een student die in Nederland werknemer is, valt onder de loonbelastingwetgeving. Daardoor is hij in Nederland sociaal verzekerd. Hij valt in dat geval onder de Zorgverzekeringswet en is daarom verplicht een Nederlandse zorgverzekering (basiszorgverzekering) te nemen.

Deze verplichting geldt eveneens als de student in het bezit is van een European Health Insurance Card (EHIC) uit het land van herkomst. Het maakt bovendien niet uit hoeveel uur per week de student werkt; ook iemand met een nulurencontract valt onder deze regels.

Zorgtoeslag

Wijs de student erop dat hij zorgtoeslag kan aanvragen. Omdat het aanvragen van zorgtoeslag niet wordt gezien als het doen van een beroep op publieke middelen, heeft het geen consequenties voor de verblijfsvergunning.

Meer informatie over zorgtoeslag in het Engels vind je op de website Study in Holland. Hier kan de student ook een vertaling van het aanvraagformulier voor de zorgtoeslag downloaden.

Adviseer studenten uit een EU-/EER-land of Zwitserland om zich eerst te registreren bij de IND voordat ze zorgtoeslag aanvragen.

Inkomstenbelasting en sociale premies

Op het inkomen van de student worden inkomstenbelasting en sociale premies ingehouden. Studenten realiseren zich niet altijd dat die gemakkelijk oplopen tot een derde van het brutosalaris. Je kunt de student erop wijzen dat hij wellicht in aanmerking komt voor een belastingteruggave.

Studiefinanciering voor EU-studenten

Studenten uit een EU-/EER-land of Zwitserland die meer dan 56 uur per maand werken kunnen in aanmerking komen voor studiefinanciering. Doorloop het nationaliteitenschema op de website van DUO voor meer informatie.

Laatste wijziging: 04-07-2017 13:17