Internationale onderwijsfairs

Neem deel aan fairs en houd je kennis en contacten up-to-date.

Wij organiseren Internationale onderwijsfairs (instroomfairs) of dragen bij aan de organisatie daarvan. Ook zorgen we voor de logistiek coördinatie ervan en brengen ze onder de aandacht. 

Fairdeelnames zijn in combinatie met andere activiteiten en landenstudies een uitstekend middel om actuele kennis op te doen van het internationale hogeronderwijsveld. Ook kun je door deel te nemen nieuwe contacten leggen met lokale instellingen of de relaties juist verdiepen.

Tijdens fairdeelnames in het betreffende land kunnen wij samen met hogeronderwijsinstellingen:

  • generieke informatie over studeren in Nederland verstrekken;
  • het niveau van betreffende studenten verkennen;
  • het netwerk vergroten;
  • marktinformatie inwinnen;
  • trends signaleren;
  • direct studenten werven (alleen hogeronderwijsinstellingen).

Bekijk een overzicht van de onderwijsfairs voor dit jaar:

Fair programme (411 kB) (Engelstalig)

Standruimte in Hollandpaviljoen

Bij een fairdeelname bieden wij deelnemende instellingen individuele standruimte binnen een Hollandpaviljoen. Ook is er altijd een Study in Holland-stand, waar wij de generieke informatie over studeren in Nederland verstrekken.

Wij combineren de fairdeelname ook met doelgerichte online promotie in het betreffende land en specifieke andere activiteiten, zoals bezoeken aan lokale instellingen of ministeries.

Code of Conduct

Alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen die de Code of Conduct hebben ondertekend kunnen deelnemen in het Hollandpaviljoen.

Laatste wijziging: 05-07-2017 09:24