Nederlands-Frans Netwerk

Het doel van het Nederlands-Frans Netwerk (NFN) is om de samenwerking tussen kennisinstellingen in Nederland en Frankrijk te verbeteren. Dit doet het NFN samen met de Franse samenwerkingspartner, het Réseau Franco-Néerlandais (RFN).

Alle informatie over het Nederlands-Frans Netwerk staat op de website van het RFN.

Van Goghprogramma

Het NFN is ook betrokken bij het Van Goghprogramma voor samenwerking tussen Nederlandse en Franse onderzoekers.

Laatste wijziging: 13-12-2016 14:33