Institutionele samenwerking

Steeds meer Nederlandse hogeronderwijsinstellingen zien institutionele samenwerking als een manier om zich internationaal te profileren.

Instellingen gebruiken de samenwerkingsverbanden om gericht studenten- en stafmobiliteit te bevorderen, bijvoorbeeld met joint en double degrees. Via samenwerking met de juiste partners kunnen instellingen lokaal hun merkwaarde vergroten, wat hun wervingsactiviteiten ten goede komt.

Institutionele samenwerking biedt ook de kans om onderzoeksgeld en faciliteiten efficiënter in te zetten. Steeds vaker starten Nederlandse instellingen en strategische partners in belangrijke doellanden individueel een samenwerkingsverband. Initiatieven voor samenwerking worden ook nog steeds in netwerkverband geïnitieerd.

Ondersteuning

Vanuit Den Haag en vanuit onze kantoren in het buitenland bieden wij diverse diensten om je te helpen bij institutionele samenwerking. Aan deze diensten zijn kosten verbonden. Kijk voor meer informatie op onze Engelstalige website.

Financieringsmogelijkheden

Er bestaan verschillende programma's op lokaal en EU-niveau die financiering bieden voor institutionele samenwerking.

Training over institutionele samenwerking

Meer leren over institutionele samenwerking? Volg een van onze trainingen via de Nuffic Academy:

Training op maat

Ontwikkeling & management van joint programma's

Online leermodules

Joint Programmes

Het aangaan van internationale partnerschappen in het hoger onderwijs

Capaciteitsopbouw in ontwikkelingssamenwerking

De doorlopende leerlijn: UNESCO-scholen

Benieuwd naar al onze trainingen en cursussen?

Ga naar de Nuffic Academy

Laatste wijziging: 11-05-2018 16:18