Holland Alumni network

Bereik je internationale alumni via het wereldwijde Holland Alumni network.

In 2009 lanceerden wij het Holland Alumni network: een wereldwijd netwerk voor buitenlandse studenten die in Nederland een onderwijsprogramma hebben voltooid. Daarnaast is dit netwerk bedoeld voor alumni-to-be, Holland Alumniverenigingen en Nederlandse hogeronderwijsinstellingen.

Op het Holland Alumni network komen al deze doelgroepen bij elkaar. Zo blijft de band tussen Holland Alumni en Nederland behouden en kunnen alumni worden ingezet als ambassadeurs voor het Nederlands hoger onderwijs.

Daarnaast kunnen ze zorgen voor een versterking van de Nederlandse kenniseconomie.

Ondersteuning

Het Holland Alumni network kan hogeronderwijsinstellingen op de volgende manieren ondersteunen bij het verstevigen van het internationale alumnibeleid:

  • contacten aanhalen/versterken met je alumni en Holland Alumniverenigingen via de database;
  • promoten van je eigen alumninetwerk op www.hollandalumni.nl;
  • ondersteunen bij de organisatie van evenementen in de Neso-landen;
  • verzorgen (online) trainingen over internationaal alumnibeleid, netwerken, fondsenwerving en volunteer management;
  • uitwisselen ervaringen met collega’s, en good practices delen tijdens klankbordgroepen.

Kijk voor meer informatie op de website van het Holland Alumni network.

Training over alumnirelaties

Meer leren over alumnirelaties? Volg onze training via de Nuffic Academy:

International Alumni Relations (Engelstalig)

Benieuwd naar al onze trainingen en cursussen?

Ga naar de Nuffic Academy

Laatste wijziging: 04-07-2017 16:00