Holland Alumni network

Bereik je internationale alumni via het wereldwijde Holland Alumni network.

Jaarlijks volgen meer dan 112.000 internationale studenten een studieprogramma aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling. We hebben er groot belang bij deze internationale talenten ook na hun studie aan Nederland te binden. Deze Holland Alumni zijn toekomstige key decisionmakers en promotors van het Nederlandse onderwijs. Ook kunnen ze als ambassadeurs van Nederland economische en diplomatieke deuren openen.

Het Holland Alumni network

Wij beheren sinds 2009 het Holland Alumni network: een platform waarop alumni, internationale studenten, Nederlandse hogeronderwijsinstellingen, ambassades en bedrijven kennis en gegevens kunnen uitwisselen. De onderliggende database is uitgegroeid tot een wereldwijd alumninetwerk met meer dan 60.000 leden, 40 lokale alumniverenigingen en actieve samenwerkingsverbanden in thematische sectoren.

Ondersteuning

Het Holland Alumni network ondersteunt hogeronderwijsinstellingen bij het verstevigen van het internationale alumnibeleid door: 

  • contacten te versterken met de eigen alumni en Holland Alumniverenigingen via de database;
  • het eigen alumninetwerk te promoten op www.hollandalumni.nl;
  • te helpen bij de organisatie van evenementen in de Neso-landen;
  • (online) trainingen te verzorgen over internationaal alumnibeleid;
  • ervaringen uit te wisselen met collega’s en good practices te delen tijdens klankbordgroepen. 


Kijk voor meer informatie op de website van het Holland Alumni network.

Training over alumnirelaties

Meer leren over alumnirelaties? Volg onze training via de Nuffic Academy:

International Alumni Relations (Engelstalig)

Binding van talent

Naast het beheren van het Holland Alumni network, zetten wij ons ook op andere manieren actief in om talent aan Nederland te binden, onder andere met de volgende projecten:

 

Laatste wijziging: 06-04-2018 15:40