Stageovereenkomst

Buitenlandse studenten die in het kader van hun Nederlandse opleiding stage lopen, zijn verplicht een standaardstageovereenkomst af te sluiten met de werkgever.

De werkgever hoeft voor de stagiair geen tewerkstellingsvergunning (TWV) aan te vragen. Wel moet hij een standaardstageovereenkomst kunnen tonen als Inspectie SZW hierom vraagt. Daarom moet hij een kopie van de stageovereenkomst bewaren op de werkplek, en een kopie van het paspoort van de stagiair daaraan vasthechten.

Wij hebben de standaardstageovereenkomst ontwikkeld samen met onder andere de VSNU, de Vereniging Hogescholen en Inspectie SZW. Wij adviseren de werkgever dit standaarddocument te gebruiken, omdat het tot stand is gekomen in samenspraak met Inspectie SZW. De stageovereenkomst moet worden ondertekend door de stagiair, het stagebedrijf en de Nederlandse onderwijsinstelling.

Standaard stageovereenkomst voor niet-EU/EER-studenten als bedoeld in artikel 1f van het BuWav(144 kB)

Standard internship agreement for non-EU/EEAstudents as defined in Article 1f of the Foreign Nationals (Employment) Act Implementation Decree (BuWav) (1.0 MB)

Meer informatie

Bekijk meer informatie over de immigratie- en tewerkstellingsprocedures die gelden voor buitenlandse stagiairs.

 

Laatste wijziging: 27-03-2017 10:34