Calamiteitenmanagement

Als hogeronderwijsinstelling ben je medeverantwoordelijk voor het welzijn van je studenten in het buitenland. Als een student in de problemen komt, is het van belang dat je kunt terugvallen op een calamiteitenplan met heldere richtlijnen.

Een calamiteitenplan bevat een duidelijke beschrijving van je rol en verantwoordelijkheden en belangrijke gegevens, zodat je snel en adequaat kunt handelen en het welzijn van de student kunt waarborgen.

Cospa Calamiteitenplatform

Het Cospa Calamiteitenplatform is een online platform waar calamiteitenmanagers van hogeronderwijsinstellingen kennis kunnen uitwisselen op het gebied van calamiteiten- en crisismanagement. Via het platform kun je informatie, ervaringen en documentatie uitwisselen met collega's bij andere instellingen.

Als je lid wilt worden neem dan contact op met ons via het contactformulier.

Calamiteitenplan

Sommige hogeronderwijsinstellingen laten hun calamiteitenplan opstellen en testen door een externe partij die vaak ook wordt ingeschakeld bij calamiteiten. Veelgenoemde namen zijn het COT, Instituut voor Veiligheids- en Crisismanagement en CRION, het Centrum voor Crisisondersteuning.

Buitenlandregistratie

Het is belangrijk dat je een overzicht hebt van studenten in het buitenland en hun contactgegevens. Sommige instellingen verplichten studenten die naar het buitenland gaan om hun contactgegevens via hun website door te geven. De volgende gegevens zijn onder andere van belang:

  • de contactgegevens van: student, de ouders, partner, stageverlener in buitenland, stagebegeleider in Nederland, huisarts en tandarts;
  • bloedgroep, ziektes of aandoeningen en andere relevante medische gegevens;
  • de duur van het verblijf;
  • de terugkeerdatum.

Bekijk de buitenlandregistratie van studenten van Universiteit Twente en Avans Hogeschool.

Noodnummer

Studenten in het buitenland moeten weten op welk nummer hun hogeronderwijsinstelling te bereiken is. Je kunt deze taak bijvoorbeeld neerleggen bij het International Office. Je kunt ook een (24-uurs) helpdesk of internationaal noodnummer openen, eventueel via een externe partij.

Factsheet

Geef je studenten een factsheet met instructies, een noodnummer en een e-mailadres waarop zij je instelling, en eventueel de stagecoördinator, kunnen bereiken.

Vul het factsheet desgewenst aan met adviezen, tips en websites, zoals www.wilweg.nl of  Wijs op reis van de Rijksoverheid.

Laatste wijziging: 22-08-2017 15:06