Cospa-netwerk

Cospa (Coordinating Office for Student Placement Abroad) is een netwerk van stagecoördinatoren en medewerkers bureaus buitenland van Nederlandse hogeronderwijsinstellingen en enkele Vlaamse hogeronderwijsinstellingen.

Over Cospa

Cospa stimuleert internationale stages en bewaakt de kwaliteit van internationale stages. Cospa onderneemt de volgende activiteiten:

  • in stand houden van een platform voor overleg en coördinatie;
  • ontwikkelen van praktische en beleidsmatige publicaties;
  • afspraken maken met diverse internationale organisaties voor Nederlandse stagiairs;
  • afspraken maken met de Nederlandse overheid voor buitenlandse stagiairs;
  • bewaken van de kwaliteit van internationale stages;
  • verbeteren van de juridische positie van stagiairs op internationaal niveau.

Daarnaast hebben wij samen met VSNU en de Vereniging Hogescholen een stageovereenkomst ontwikkeld op verzoek van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Deelnemen?

Medewerkers van (CROHO-erkende) hogeronderwijsinstellingen die betrokken zijn bij internationale stages, kunnen zich gratis abonneren op de Cospa-mailinglist. Je wordt dan op de hoogte gehouden van alle Cospa-activiteiten. Via de Cospa-groep op LinkedIn kun je ook ervaringen over internationale stages uitwisselen met collega’s.

Meld je aan voor de Cospa-mailinglist

Meld je aan voor de Cospa LinkedIn group

25ste Cospa-dag 

Op 12 april 2018 vond de 25ste Cospa-dag plaats.

Presentaties

Laatste wijziging: 31-05-2018 16:01