Cilo

Centrum Internationalisering Lerarenopleidingen (Cilo) is een netwerk van lerarenopleidingen voor basis- en voortgezet onderwijs dat wij coördineren.

Studenten van lerarenopleidingen zijn de leraren van morgen. Als ze straks voor de klas staan, hebben ze kennis en vaardigheden nodig op het gebied van internationalisering. Een open blik op de wereld en internationale vaardigheden zijn niet alleen voor henzelf van belang, ze moeten dit ook kunnen overbrengen op hun leerlingen.

3 pijlers

 • Kennis over hoe je met een klas kunt internationaliseren;
 • Structurele aandacht voor wereldburgerschap en integratie van internationalisering in alle vakken;
 • Ontwikkeling van internationale competenties, bijvoorbeeld door studie of stage in het buitenland of Internationalisation at Home.

Via deze pijlers kunnen opleidingen leraren opleiden die:

 • internationaal vaardig en intercultureel competent zijn;
 • zich thuis voelen in een globaliserende wereld;
 • goed om kunnen gaan met diversiteit in de klas.

Doel

Cilo vergroot en verspreidt kennis van en ervaring met internationalisering op de lerarenopleidingen binnen het netwerk en daarbuiten. De leden komen 2 tot 3 keer per jaar samen. Je kunt het koersdocument van Cilo opvragen via cilo@nuffic.nl

Stuurgroep

Er is een stuurgroep die het netwerk aanstuurt. De stuurgroep bestaat uit directieleden van alle soorten lerarenopleiding (pabo, vo eerstegraads en tweedegraads), 1 of 2 docenten en/of coördinatoren internationalisering en de voorzitter.

Studentenconferentie Teacher in Europe

Elk jaar organiseert Cilo Teacher in Europe, een driedaagse conferentie voor studenten van Nederlandse en buitenlandse lerarenopleidingen. Studenten kunnen tijdens de conferentie hun kennis over internationalisering vergroten en direct toepassen bij het opzetten van een internationaal project.

Lidmaatschap Cilo

Een Cilo-lidmaatschap biedt je het volgende:

 • Jaarlijks 2 netwerkbijeenkomsten voor coördinatoren internationalisering;
 • Jaarlijks een thema-studiedag;
 • Jaarlijks een driedaagse conferentie voor je studenten: Teacher in Europe;
 • Uitwisseling van ervaringen met collega’s;
 • Praktische tips van collega’s over internationale modules of lessen;
 • Ondersteuning en advies van ons;
 • Gastcolleges van ons over internationalisering bij jou op school;
 • Informatie over de scholennetwerken (tto, vvto, tpo, Elos);
 • Informatie over actuele thema’s, zoals diversiteit in de klas, buitenlandse stages opzetten en beoordelen en wereldburgerschap.
 • Gezamenlijke acties voor en door leden.

Kosten

De stuurgroep stelt de bijdrage jaarlijks vast. Voor het kalenderjaar 2018 is de bijdrage € 880 per instelling. Je ontvangt van ons een factuur.

Aanmelden

Meld je aan voor het netwerk Cilo

Contact

Heb je vragen over Cilo? Stuur dan een mail naar cilo@nuffic.nl.

Cilo-leden

 • Christelijke Hogeschool Ede - Ede
 • Driestar Hogeschool - Gouda
 • Fontys Lerarenopleidingen - Tilburg, Eindhoven, Sittard, Roermond
 • Gereformeerde Hogeschool VIAA - Zwolle
 • Haagse Hogeschool - Den Haag
 • Hogeschool Arnhem en Nijmegen
 • Hogeschool De Kempel - Helmond
 • Hogeschool Ipabo Amsterdam
 • Hogeschool Iselinge - Doetinchem
 • Hogeschool Leiden
 • Hogeschool Rotterdam
 • Hogeschool Utrecht
 • Hogeschool van Amsterdam
 • Hogeschool Windesheim - Zwolle
 • Katholieke Pabo Zwolle
 • Marnix Academie - Utrecht
 • Noordelijke Hogeschool Leeuwarden
 • Radboud Universiteit Nijmegen
 • Saxion Hogeschool Deventer, Enschede
 • Stenden Hogeschool - Leeuwarden
 • Universiteit Leiden
 • Universiteit Utrecht
 • Universiteit van Amsterdam
Laatste wijziging: 05-02-2018 08:45