Bologna-expertgroep

De Europese ministers van onderwijs willen het hoger onderwijs beter vergelijkbaar maken om mobiliteit binnen Europa en daarbuiten te bevorderen: het Bolognaproces.

Informatie over de European Higher Education Area/Bologna Process

Veel Bolognatools zijn inmiddels geïntegreerd in het Nederlands hoger onderwijs, zoals de bachelor-masterstructuur en ECTS credits als maat voor studiepunten.

De Bologna-experts

Het Nederlandse team van Bologna-experts geeft voorlichting en trainingen over het juiste gebruik van deze tools. De leden zijn door de koepelorganisaties VSNU en Vereniging Hogescholen voorgedragen.

 • Inge Broekman (Universiteit Twente)
 • Leonard van der Hout (Hogeschool van Amsterdam)
 • Fred Jonker (Wageningen Universiteit)
 • Anne Klaas Schilder (Stenden Hogeschool)
 • Anke Thijsen (Saxion Hogescholen)
 • Robert Wagenaar (Rijksuniversiteit Groningen)
 • Els van der Werf (Hanzehogeschool Groningen)
 • Desley Van der Zande (Student namens ISO)

Als je vragen hebt over de genoemde onderwerpen, neem dan gerust contact met ons op: erasmusplus@nuffic.nl.

Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste Bolognatools.

Erasmus Charter for Higher Education (ECHE)

Bijna alle Nederlandse hogeronderwijsinstellingen hebben het ECHE ondertekend. Ondertekening is een voorwaarde voor deelname aan Erasmus+. ECHE streeft, onder andere, naar gelijke toegang en mogelijkheden voor Europese studenten, erkenning van elders binnen Europa verworven kwalificaties en eerlijke cijferconversie.

Erasmus Charter for higher education 2014-2020 (1 MB)

Erasmus Charter for higher education 2014-2020 - Annotated Guidelines (895 kB)

European Credit Transfer and Accumulation System (ECTS)

De implementatie van het ECTS gaat verder dan het toekennen van credits. De ECTS Users’ Guide bevat naast richtlijnen links naar verschillende ondersteunende documenten.

 • De ECTS course catalogue is een actueel overzicht van opleidingen en relevante informatie op de websites van instellingen.
 • Het diplomasupplement (DS) wordt, samen met het getuigschrift en de cijferlijst, verstrekt aan studenten en maakt opleidingen internationaal herkenbaar. De Nederlandse Bologna-experts hebben een toelichting geschreven voor de specifieke context van het Nederlands hoger onderwijs en een toelichting specifiek gericht op joint en multiple degrees.
 • De learning outcomes beschrijven wat een student weet, begrijpt en kan toepassen na het afronden van een leerperiode. Ze staan vermeld in de course catalogue en op het DS.
 • Grading tables: de hogeronderwijsinstellingen hebben toegezegd om de nationale cijfersystematiek toe te lichten voor meer transparantie en begrip. De toelichting bestaat uit grading tables, die inzicht geven in verschillende cijferculturen in cohorten, programma’s en faculteiten binnen een instelling en in cijferculturen tussen instituten en landen.

ECTS Users’ Guide (1.9 MB)

Outline structure for the diploma supplement (173 kB)

Instructie diplomasupplement voor joint degrees en double/multiple degrees(136 kB)

Laatste wijziging: 04-07-2017 11:26