Netwerken

Stagecoördinatoren, leraren in opleiding, voormalige studenten - voor veel groepen in het hoger onderwijs bestaan er netwerken. De leden onderhouden contact, wisselen informatie uit en helpen elkaar. Lees welke organisaties er zijn en bekijk of je mee wilt doen.

Voor aankomende leraren is er het Centrum internationalisering lerarenopleidingen (CILO). Dit netwerk laat de verschillende lerarenopleidingen in Nederland meer samenwerken als het gaat om hun kennis van internationale ervaringen.

Voor oudstudenten in het hoger onderwijs is het Holland Alumni network de manier om contact met elkaar te blijven houden. Maar we zijn er ook voor Nederlandse instellingen die ervaringen met hun alumnibeleid willen delen.

Als het gaat om immigratie en tewerkstellingsvergunningen voor internationale studenten en stagiairs, brengt Mobstacles alle kennis samen. We organiseren bijeenkomsten, onderhouden LinkedIn-groepen om informatie te delen en je kunt lid worden van ons netwerk.

Andere netwerken zijn het stagenetwerk Coordinating Office for Student Placement Abroad (COSPA) en het Nederlands-Frans Netwerk, waarvan de naam voor zichzelf spreekt.

Nuffic werkt ook samen met de Nederlandse Wetenschappelijke Instituten in het Buitenland (NWIB's) om Nederland nog sterker op de kaart te zetten als onderwijs- en kennisland.

Laatste wijziging: 04-07-2017 13:22