Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation (IMPI)

Wij hebben meegewerkt aan het Europese project ‘Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation’ (IMPI). Doel was om een Europabrede toolkit te ontwikkelen waarmee instellingen hun internationalisering kunnen meten.

Het project sluit goed aan op onze tool MINT. In IMPI worden de indicatoren die in MINT gebruikt worden aangevuld met indicatoren uit projecten uit andere landen. In het project werkten wij samen met CHE (Duitsland), CampusFrance (Frankrijk), SIU (Noorwegen), ACA (Brussel) en Perspektywy (Polen).

Betrokkenheid hogeronderwijsinstellingen

In IMPI werkten niet alleen organisaties op nationaal niveau samen, maar ook hogeronderwijsinstellingen uit heel Europa. IMPI-producten zijn getest door hogeronderwijsinstellingen (voor Nederland waren dat Hanze Hogeschool Groningen, Universiteit Utrecht en Saxion Hogescholen), de DAAD, en enkele netwerken zoals Coimbra Group. Dit was een waarborg voor de praktische toepasbaarheid van de toolkit.

Tijdspad en activiteiten

Het project startte op 1 oktober 2009 en werd op 30 september 2012 afgerond.

Kijk voor meer informatie op www.impi-project.eu.

Benchmarkronde

Twintig Europese hogeronderwijsinstellingen namen deel aan de eerste ronde van het IMPI-project, die eindigde in februari 2011. Verschillende benchmarkgroepen werkten samen om het nut van de IMPI-indicatoren te bespreken en relevante indicatoren te testen.

Daarnaast verzamelden de instellingen data voor de geselecteerde indicatoren. De eerste benchmarkronde heeft geleid tot een grotere relevantie en een betere formulering van de indicatoren in de IMPI-toolkit. In de tweede benchmarkronde, waaraan een nieuwe groep Europese hogeronderwijsinstellingen deelnam, werd de toolkit verder verfijnd.

Op een afrondend symposium in mei 2012 zijn de projectresultaten gepresenteerd.

Laatste wijziging: 27-03-2017 09:27