Kwaliteitszorg en internationalisering

Binnen internationalisering wordt kwaliteitszorg steeds belangrijker. Internationalisering is niet langer een doel op zich, maar een middel om de onderwijskwaliteit te verbeteren. Hoe monitoren en meten we echter de invloed van internationalisering op kwaliteit? Op deze pagina lees je over een aantal initiatieven in en achtergronden van kwaliteitszorg bij internationalisering.

Voor overheid en instellingen is kwaliteit een van de belangrijkste doelen van internationalisering. Het ontbreekt echter aan systematische monitoring en evaluatie van de impact op kwaliteit. Hierdoor is er slechts beperkt bewijs voor een direct verband tussen internationalisering en kwaliteit van onderwijs.

Kwaliteitszorg en internationalisering zijn eigenlijk twee zeer verschillende onderwerpen.

  1. Bij kwaliteitszorg van internationalisering staat de kwaliteit van internationaliseringsactiviteiten en internationale programmaonderdelen centraal.
  2. Bij de internationalisering van kwaliteitszorg staat kwaliteitszorg zelf centraal, in een internationale context.

Checklists internationalisering

Verschillende instellingen hebben zelf instrumenten ontwikkeld om internationaliseringsactiviteiten te evalueren.

Nederlandstalige checklists internationalisering(33 kB)

Hogeschool Inholland ontwikkelde bijvoorbeeld checklists waarin de kwaliteitscriteria van tien aspecten van internationalisering (conform de EQUIS-accreditatiestandaard) zijn uitgewerkt in vijf verschillende fasen van internationalisering.

Voor schools/programmes die een internationale EQUIS- of EPAS-accreditatie nastreven, geven de checklists per aspect de minimale score aan om voor die accreditaties in aanmerking te komen.

De checklists kunnen als nulmeting voor internationalisering dienen. Een instelling kan hiermee ook vaststellen wat de minimale score is die opleidingen moeten behalen volgens het beroepsprofiel en of die score inderdaad wordt behaald.

Internationalisering en onderwijsaccreditatie

Opleidingen kunnen hun inzet op het gebied van internationalisering laten erkennen door middel van het bijzonder (kwaliteits)kenmerk internationalisering van de Nederlands-Vlaamse accreditatieorganisatie (NVAO).

De NVAO beheert het Good Practices in Internationalisation Platform (GPIP), dat voortvloeit uit het bijzonder kenmerk. Via de GPIP website kunnen onderwijsinstellingen goede internationaliseringsinitiatieven delen en daarvan leren.

Laatste wijziging: 11-05-2018 16:25