Make it in the Netherlands!

Make it in the Netherlands! is het gezamenlijk actieplan van de overheid, universiteiten, hogescholen, gemeenten, studentenorganisaties en bedrijven om internationaal talent te binden aan Nederland.

Binding zorgt voor een versterking van de internationale kenniseconomie van Nederland. In het programma Make it in the Netherlands! 2013–2016 coördineert Nuffic initiatieven om internationaal talent voor, tijdens en na de studie aan een Nederlandse hogeronderwijsinstelling te binden.

Make it in the Netherlands! is opgedeeld in vijf actielijnen. Op al deze onderwerpen zijn sinds de start van het programma successen geboekt:

1. Alles begint bij taal

We hebben het leren van Nederlands makkelijk en aantrekkelijker gemaakt voor internationale studenten, zowel online als klassikaal. Binnen deze actielijn hebben we de app Hoi Holland! ontwikkeld.

2. Van studie naar carrière

We hebben studie- en carrièremogelijkheden inzichtelijk gemaakt aan de hand van arbeidsmarktperspectieven. We hebben de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt versoepeld door career events, career ambassadors en arbeidsmarktinformatie op www.careerinholland.nl.

3. Breaking the bubble

We hebben het contact tussen internationale studenten en Nederlandse studenten versterkt door buddyprogramma’s en een actief alumnibeleid. In 2014 en 2015 hebben we een nationale buddydag georganiseerd.

4. Van rompslomp naar rode loper

We hebben administratieve obstakels bij studie, stage, bijbaan en werken in Nederland, waar mogelijk, weggewerkt. We hebben informatie in het Engels breed beschikbaar gesteld en de mogelijkheden binnen het zoekjaar flink uitgebreid.

5. Resultaat in de regio

We hebben vier regionale projectplannen ondersteund waardoor de initiatieven zijn opgeschaald, versnippering is tegengegaan en ze landelijk een voorbeeldfunctie vervullen.

Comité van Aanbeveling Make it in the Netherlands!

De leden van het Comité van Aanbeveling onderschrijven de doelen van Make it in the Netherlands! Zij hebben hun naam aan de doelen van het programma verbonden en spelen regelmatig een rol bij activiteiten rond het binden van internationaal talent aan Nederland.

We zijn zeer verheugd dat de volgende personen hebben plaatsgenomen in het Comité van Aanbeveling:

  • Dick Benschop, Shell Nederland
  • Hans de Jong, Philips Benelux
  • Mariette Hamer, SER
  • Ab van der Touw, Siemens
  • Karl Dittrich, VSNU
  • Doekle Terpstra, Techniekpact
  • Thom de Graaf, Vereniging Hogescholen
  • Ton Heerts, FNV
  • Hans de Boer VNO-NCW
  • Wiebe Draijer, Rabobank Nederland

Toekomst

De opbrengsten van het programma tot nu toe worden gebruikt in de activiteiten in 2016. Zo zal binding een belangrijke rol spelen in het Holland Alumni-programma en blijft er aandacht voor het wegnemen en versoepelen van mobiliteitsobstakels voor internationaal talent.

Dit jaar vindt er eveneens een nieuwe stayrate-meting plaats, zodat inzichtelijk wordt hoeveel internationale studenten in Nederland blijven na hun studie. Het gedachtegoed van Make it in the Netherlands! wordt via een gezamenlijke aanpak voortgezet om het voor internationale studenten eenvoudiger te maken in contact te blijven met Nederland.  

Programmaboekje Make it in the Netherlands!

Rapport 'Welkom, aan het werk!'

Het rapport bespreekt de tussenstand van binding van internationale studenten aan Nederland, biedt een overzicht van cases van binding in een aantal regio’s en doet aanbevelingen op het terrein van binding voor gemeenten, hogeronderwijsinstellingen en overheden.

Welkom, aan het werk! (5.4 MB)

Rapportage 2014 en 2015

Make it in the Netherlands 2014-2015 report (Engelstalig, 1.4 MB)

Laatste wijziging: 28-03-2017 15:44