Nederlands beroep in het buitenland

Hebt u uw diploma in Nederland behaald en wilt u in een ander land gaan werken? Ga na of u toestemming van een bevoegde autoriteit nodig hebt om uw beroep in dat land uit te oefenen.

Werken in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Op de website van de Europese Commissie vindt u een lijst met gereglementeerde beroepen in elk van deze landen.

Staat uw beroep in deze lijst? Neem dan contact op met de bevoegde autoriteit waarnaar verwezen wordt, om na te gaan wat u moet doen. Neem voor meer informatie ook contact op met het Assistentie Centrum (AC) in het land waar u wilt werken.

Staat uw beroep niet in de lijst? Dan hebt u vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

Werken in andere landen

Ga bij de betreffende autoriteiten na of uw beroep gereglementeerd is en of u toestemming nodig hebt om het uit te oefenen.

Certificaten en verklaringen

De meeste landen vereisen een certificaat of officiële verklaring uit het land waar u uw diploma hebt behaald. Die verklaring kunt u laten zien aan de bevoegde autoriteit in het land waar u wilt werken:

  • Beroepen in het onderwijs:
    Vraag een verklaring van onderwijsbevoegdheid aan bij DUO.
  • Beroepen in de gezondheidszorg:
    Staat u geregistreerd in het BIG-register van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Vraag een Certificate of Professional Status uit het BIG-register aan.
  • Overige beroepen:
    Vraag een AC-verklaring aan bij Nuffic. Dit is alleen van toepassing op beroepen in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Diplomabeschrijving

In alle gevallen is het raadzaam om een beschrijving aan te vragen van uw Nederlandse diploma. Daarmee vergroot u de kans op een baan. Een beschrijving van uw mbo-diploma vraagt u telefonisch aan bij SBB: 088 338 00 00. Voor een beschrijving van uw diploma van hbo of universiteit kunt u terecht bij Nuffic.

Vraag een beschrijving aan van uw ho-diploma

Laatste wijziging: 04-12-2015 13:22
Kwam deze informatie van pas?