Nederlands beroep in het buitenland

Heb je je diploma in Nederland behaald en wil je in een ander land gaan werken? Ga na of je toestemming van een bevoegde autoriteit nodig hebt om je beroep in dat land uit te oefenen.

Werken in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland

Op de website van de Europese Commissie vind je een lijst met gereglementeerde beroepen in elk van deze landen.

Staat je beroep in deze lijst? Neem dan contact op met de bevoegde autoriteit waarnaar verwezen wordt, om na te gaan wat je moet doen. Neem voor meer informatie ook contact op met het Assistentie Centrum (AC) in het land waar je wilt werken.

Staat je beroep niet in de lijst? Dan heb je vrije toegang tot de arbeidsmarkt.

Werken in andere landen

Ga bij de betreffende autoriteiten na of je beroep gereglementeerd is en of je toestemming nodig hebt om het uit te oefenen.

Certificaten en verklaringen

De meeste landen vereisen een certificaat of officiële verklaring uit het land waar je je diploma hebt behaald. Die verklaring kun je laten zien aan de bevoegde autoriteit in het land waar je wilt werken:

  • Beroepen in het onderwijs:
    Vraag een verklaring van onderwijsbevoegdheid aan bij DUO.
  • Beroepen in de gezondheidszorg:
    Sta je geregistreerd in het BIG-register van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport? Vraag een Certificate of Current Professional Status uit het BIG-register aan.
  • Overige beroepen:
    Vraag een AC-verklaring aan bij Nuffic. Dit is alleen van toepassing op beroepen in de EU, IJsland, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland.

Diplomabeschrijving

In alle gevallen is het raadzaam om een beschrijving aan te vragen van je Nederlandse diploma. Daarmee vergroot je de kans op een baan. Een beschrijving van je mbo-diploma vraag je telefonisch aan bij SBB: 088 338 00 00. Voor een beschrijving van je diploma van hbo of universiteit kun je terecht bij Nuffic.

Vraag een beschrijving aan van je ho-diploma

Laatste wijziging: 28-06-2017 14:35