Buitenlands beroep in Nederland

Heb je je diploma buiten Nederland behaald en wil je in Nederland gaan werken? Ga na of je toestemming nodig hebt van een bevoegde autoriteit om je beroep hier uit te oefenen.

Kijk in de lijst met beroepen of je toestemming nodig hebt om je beroep uit te oefenen in Nederland.

Beroepserkenning in de EU

Elke EU-lidstaat heeft een Assistentiecentrum voor beroepserkenning (AC). Het AC van een land geeft informatie aan mensen die hun beroep willen uitoefenen in dat land. Nuffic is het AC in Nederland.

Hiervoor werkt Nuffic samen met SBB, de stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. SBB is het National Reference Point (NRP) in Nederland, het nationale contactpunt voor informatie over beroepsonderwijs in Europese landen.

Laatste wijziging: 04-12-2015 14:22